Ripgras alternatief voor zonneveld-agrariërs?

Grondgebruikers die ripgras telen komen voortaan in aanmerking voor subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Veldonderzoek door de universiteit van Wageningen (WUR) laat namelijk zien dat deze doorontwikkelde grassoort niet alleen eiwitrijk is – en dus goed voor de landbouwproductie – maar ook de biodiversiteit bevordert.

Ripgras ('scheurgras') trekt insecten aan en neemt veel CO2 op. Bovendien houdt het makkelijk water vast, wat goed is in perioden van droogte. Om die redenen heeft de Provincie Noord-Brabant besloten om deze grassoort binnen de subsidieregeling voor het Natuurnetwerk Brabant te laten vallen.

Omdat er zoveel voordelen aan dit gras zitten, worden ook grondgebruikers buiten het natuurnetwerk aangemoedigd om dit ripgras te gebruiken. Dit betekent dat ook goed gemotiveerde aanvragen van particulieren, bedrijven en organisaties welkom zijn, bijvoorbeeld voor het vergroenen van 'versteende' woongebieden of industrieterreinen.

Aanvragen van de subsidie kan tijdens drie maanden vanaf 1 april 2019 via  http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

Beelden bij dit artikel