Rotonde Wagenberg: van een oud en klein kruispunt naar een groter kruispunt en naar een vijfarmige rotonde

De Brandestraat en Thijssenweg lagen oorspronkelijk in één lijn. Die werd gekruist door de Brouwerijstraat en de Wagenbergsche Straat naar de Helkant. Daar lag toen 'het kruispunt' zoals dat genoemd werd. Deze straten liggen op de grens van de kerkdorpen Wagenberg en Hooge Zwaluwe. Tot en met 1996 was dat ook de gemeentegrens en tot 1815 zelfs de provinciegrens met Zuid-Holland.

Aan de Zwaluwse kant van de heette de weg volgens het straatnaambordje Thijsseweg (zie foto). Deze straatnaam wordt al heel lang gebruikt en is mogelijk afgeleid van een een zeker Thijssen. Omstreeks het jaar 1500 woonde daar in die omgeving de weduwe van Cornelis Thijssen. Beide straten staan als weg duidelijk getekend op een landkaart uit 1561.

Het ontstaan van de naam Brandestraat kan in verband worden gebracht met de turf. We moeten daarvoor terug in de tijd naar de 14e en 15e eeuw. Bekend is dat daar ergens een plek is geweest met de benaming 'de Brandt'. Er zijn verschillende verklaringen voor te geven. Een mogelijkheid is dat daar de bovenlaag werd afgebrand voordat men ging turfsteken. In verband met de zoutwinning uit veen dat jarenlang was overspoeld met zeewater, wat mogelijk in de Zuidveren ('Zoutveeren') het geval is geweest, werd die turf op 'de Brandt' gedroogd en vervolgens verbrand. De zoute as werd daarna schoongespoeld.

Ook kan het zijn dat de arbeiders op 'de Brandt' turf konden afhalen voor gebruik als brandstof in de woning. Maar duidelijkheid is hierover niet. De genoemde 'Oude Bank' was de aanduiding voor een droogplaats van pas gestoken en nog natte turf. In 1849 was bekend geworden dat over Wagenberg een 'grote weg' zou komen.

Deze met zogenaamde mopklinkers bestrate provinciale weg begon bij de Moerdijkseweg-Withuisstraat en liep naar het kruispunt dʼn brouwer (nu De Ruif). De weg naar Hooge Zwaluwe liep destijds tussen de woningen Brandestraat 1 en Thijssenweg 2 naar de Wagenbergsche straat. Dit straatnaambordje is er nog.

Ook de Brandestraat werd toen bestraat en de provinciale weg ging verder door Made naar Geertruidenberg. Aan het einde torent de watertoren boven de Brandestraat uit. Deze toren is gebouwd na de oorlog in 1948. De vorige watertoren dateerde van 1925 en is eind 1944 door de Duitsers opgeblazen.

Als gevolg van het toenemende verkeer was in 1936 een voorrangsregeling van kracht geworden voor bepaalde knelpunten. Zo was de oude brug over de Vaartkantsevliet in de Brandestraat smaller dan de rijbaan. Daar kreeg het verkeer in de richting Wagenberg voorrang op het verkeer dat naar Made reed. Dit werd bekend gemaakt in de krant. Na de oorlog is de brug vervallen.

Rond 1960 is de Brandestraat helemaal vernieuwd en doorgetrokken naar Zevenbergen. Op het begin van de parallelweg achter in de Thijssenweg-Vogelstraat is het jaartal 1961 in de betonnen rijbaan gezet en nog altijd zichtbaar. Na 25 jaar is de omleidingsweg (Wagenbergse Baan) in 1986 gereed gekomen. Bij de aansluiting op de Brandestraat en de Wagenbergsestraat kwamen verkeerslichten. Dat drukke punt werd in 2002 vervangen door een rotonde met vijf afslagen.

Voor de invoering van straatnamen in 1953 werd ook de Vogelstraat jawel 'Thijsscheweg' genoemd. Dit is te zien op oude facturen en een advertentie van garage Janssens, nu Vogelstraat 1.

Johan van der Made.