Schansstraat opgeofferd als ontsluitingsweg voor nieuwbouw Oonincxterrein. Bewoners woest en voeren actie

Vanaf vandaag liggen de plannen ter inzage voor de bouw van 39 woningen op het voormalige Oonincxterrein in Terheijden. Dit terrein is gelegen in de oksel van de Raadhuisstraat en de Schansstraat. Waar de ontsluiting van de wijk en de toekomstige bewoners was voorzien via de Norbartstraat, is dit bijgesteld. Het merendeel van het verkeer gaat in de nieuwe gemeentelijke plannen via de Schansstraat.

Onacceptabel vindt een groeiend aantal bewoners dat in het geweer komt. Behalve de zeer hoge historische waarde die de Schansstraat toegekend is en nu kennelijk zomaar overboord wordt geflikkerd, vindt de groep het plan om de Schansstraat 'marginaal' te verbreden zoals de gemeente meldt, te gek voor woorden.

De Schansstraat is de enige straat in Terheijden met dergelijk historisch straatbeeld dat men absoluut wil behouden. Ook spreekt men zorgen uit over schoolkinderen en fietsers die de Schansstraat veelvuldig gebruiken voor het gaan van of naar school en het speeltuintje aan dit straatje. Grootste ergernis bij de groep die inmiddels al zo'n veertig boze Terheijdenaren telt, is dat antwoorden vanuit de gemeente niet worden gegeven op gestelde vragen. Herhaaldelijk gestelde vragen zelfs over waarom er van het oorspronkelijke bestemmingsplan wordt afgewezen, wil de gemeente niet beantwoorden zo zeggen ze.

Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Dat is dus t/ 13 april. De bewoners hopen dat velen zich zullen aansluiten bij het in actie komen voor behoud van de Schansstraat zoals deze nu is. Contact of inlichtingen: Peter v.d. Ven. Tel: 076-593.3625.