Schittering moet geld lenen voor tropendak/zonnepanelen in ruil voor koelunits

Deze zomer laat de gemeente koelunits aanbrengen in alle lokalen van basisschool de Schittering in Hooge Zwaluwe. De koelunits kunnen na de zomervakantie gebruikt gaan worden om te zorgen voor een goede temperatuur in de lokalen. Zodra de koelunits zijn geïnstalleerd zullen na de schoolvakantie gebruikers instructie krijgen over het gebruik van het systeem.

De gemeente betaalt 98.450 euro voor het aanbrengen van de koelingen. Voorwaarde hierbij is dat het schoolbestuur samen met eigenaar Woonvizier zelf ook maatregelen gaat nemen om het binnenklimaat te verbeteren. Dit in de vorm van een begroeid tropendak en zonnepanelen.

Het schoolbestuur heeft laten weten dit op korte termijn te gaan uitvoeren. Er is hiervoor subsidie aangevraagd en ook Woonvizier heeft toegezegd hun deel mee te betalen. Het schoolbestuur geeft aan op korte termijn geen geld te hebben. Zo nodig zal de gemeente het schoolbestuur hierbij helpen in de vorm van een lening.