Schutskooi, een gemeentelijk melkkoetje uit vroeger tijden

De Schapenbogert in Terheijden. Waar deze straatnaam van is ontstaan, is helaas niet bekend. Wel zijn er enkele leuke dingen van vroeger te vertellen. Deze straat ligt vlakbij de Molenweel en die werd lang geleden de Kraanweel genoemd. De tot nu toe oudste bekende vermelding is van het jaar 1624. Toen is door het Armbestuur van Terheijden, de zogenaamde 'Heyligen Geest', een weiland geadministreerd dat lag 'achter Schapen boogaert'. In 1870 werd genoteerd dat deze weg 270 meter lang was en 5 meter breed.

De Schapenbogert begint bij de Lageweg en gaat met twee opritten naar de hoger gelegen Molenstraat. Op de tussenliggende driehoek aan de Molenstraat naast nr. 15 heeft heeft lang geleden de schutskooi van de gemeente gestaan. Door de schutter werd daar loslopend vee in opgevangen. Tegen betaling kreeg men het dier dan terug.

In de 19e eeuw heeft op de hoek van de Schapenbogert en Lageweg 1 een 'zwingelspaan' gestaan, die behoorde bij de toenmalige boerderij op Raadhuisstraat 69-71 waar lang geleden een vlasboer woonde. Tussen zijn erf en de Schapenbogert heeft het bekend gestaan als 'het zwingelspaan'. Dat was een werktuig dat werd gebruikt bij de verwerking van vlas.

Vlas werd geteeld om de vezel. De plant was tussen de 80 en 120 cm lang. De vlasplant werd met wortel en al uit de grond getrokken om een zo lang mogelijke vezel te behouden. Vervolgens werd het gerepeld, geroot, gebraakt, gezwingeld en gehekeld, handelingen die nu niet meer bekend zijn. Uiteindelijk waren de lange dunne vlasvezels geschikt om te worden geweven tot linnen doeken. Van grove vezels werd touw gemaakt. Zwingelspaan is ook een buurtschap onder Zevenbergen.

Niet leuk was in 1953 de watersnood, waardoor ook de laag gelegen Schapenbogert wekenlang blank heeft gestaan zoals u ziet op de foto's.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel