Slaan eerste damwandplank de start van nieuw gemaal Emilia

Gemaal Emilia in Hooge Zwaluwe werd in de jaren dertig gebouwd. In de jaren zestig werd er een tweede pomp geïnstalleerd. Zowel de pompen – met dieselmotoren – als het gebouw zelf zijn aan vervanging toe. De historische waarde van Emilia is gering zodat de keuze is gemaakt voor een nieuw gebouw en elektriche pompen. 

Toch wordt de historie niet vergeten in het bijzondere ontwerp van het nieuwe gemaal. Behalve dat het halfronde gebouw past in het landschap, zal er een doorkijk komen waarmee je naar de geschiedenis kijkt. Een geschiedenis van polder De Moer bemalen met Molen De Moer, de voorloper van Emilia.

Weliswaar zonder wieken maar nog altijd herkenbaar als molen, zal Molen De Moer deze  Emilia dus overleven en als het aan het waterschap Brabantse Delta én aan heel Hooge Zwaluwe ligt, ook de nieuwe Emilia.

Een molen blijft toch het mooist waar het om nostalgie gaat maar anno heden natuurlijk niet meer om de polder te bemalen. Dat kan het nieuwe gemaal Emilia wél met een capaciteit van 136 kuub water per minuut. Een nieuw gemaal maar op een andere manier toch ook heel mooi.

De opening van het nieuwe gemaal zal eind van dit jaar plaatsvinden waarna het oude gemaal wordt gesloopt. Cees Veerman en Martijn Quak van de aannemerscombinatie sloegen de eerste damwandplank gisterenmiddag samen met Kees de Jong, bestuurslid van opdrachtgever Brabantse Delta.

Ongerustheid bij inwoners aan de Zeedijk en in de achterliggende Grijze Wijk zorgden voor de toezegging dat er meer gecommuniceerd gaat worden. Ook volgde de toezegging dat de Zeedijk, onderdeel van een wandel- en fietsknooppunt, alleen in hoognodige gevallen zal worden afgesloten. In de weekenden blijft de route sowieso open.