Sloop kiosk haven Terheijden

De kiosk bij de haven in Terheijden is donderdag 8 september gesloopt. Het college heeft hiertoe onlangs besloten. Het pandje was versleten en omwille van de veiligheid is het zo snel mogelijk verwijderd. Wat overblijft is een leeg stuk grond, een hekje en wat losse tegels.

In augustus jl. is de uitbaatster van de kiosk gestopt. Plannen om op de huidige locatie een nieuw gebouw neer te zetten zijn er niet. Wel is de gemeente bezig met een plan voor de haven van Terheijden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de toeristische invulling van het havengebied en directe omgeving. Er wordt ook onderzocht of de gemeente de haven van Terheijden kan afstoten. De gemeente wil graag de meerwaarde van de havenvoorziening behouden/versterken. Naar verwachting is het plan begin 2017 klaar en wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad.