Speelperiode Koerskaart afgesloten, eerste resultaten gepresenteerd. U kunt meepraten (al dan niet tijdens de Meet & Match op 30 juni) over de ruim 200 ideeën

De speelperiode van Koerskaart is afgelopen. Het gestelde doel om 1000 personen met het spel te bereiken, werd ook met verlenging van de periode helaas niet gehaald. Toch is de gemeente bij monde van wethouder John van Oosterhout, positief over de actie. “In contact komen met de burger is belangrijk en dit was ook voor ons een nieuwe methode. De resultaten zijn voor de gemeente als input belangrijk voor het voeren van beleid”, zo zei Van Oosterhout.

Lilian Lambrechts, coördinator Dorpsgericht Werken, vertelde op de bijeenkomsten ook wat andere gezichten te hebben gezien dan degenen die er altijd zijn of die je er eigenlijk verwacht. In totaal werden er 113 Koerskaarten gespeeld wat neerkomt op bijna 6 personen per spel.

Opvallend is dat de kern Terheijden het nogal laat afweten en de kern Wagenberg juist veel deelnemers telde die Koerskaart speelden. Van het aantal inwoners in de gemeente vormen de 628 deelnemers ruim 2% van onze bevolking maar in Wagenberg deed ruim 4% van de inwoners mee. In de overige kernen lag het percentage om en nabij gemiddeld maar Terheijden scoorde met slechts 1% daar ver onder.

Een andere opvallende kwestie is dat naar leeftijd gekeken, de meeste spelers jeugdigen zijn (van 0 tot 19) of ouderen. In de leeftijd tussen 20 en pakweg 50 jaar, werd Koerskaart weinig gespeeld. Ongetwijfeld zijn werk en/of (sport)activiteiten daar de reden van. De reden dat ouderen vaker deelnamen is de actieve rol die ouderenverenigingen zoals KBO spelen. De reden dat veel jongeren deelnamen is de actieve rol die leerkrachten op basisscholen spelen. Als voorbeeld werd maandagavond Den Duin uit Made genoemd. Directeur van de school Nynke Oenema, vertelde dat n.a.v. de Koerskaart er ideeën zijn ontstaan voor activiteiten sámen tussen leerlingen en ouderen in de buurt van de school.

Op http://www.wijzijndrimmelen.nl  kunt stemmen op de diverse ideeën. De ideeën met de meeste stemmen worden vervolgens via een Meet & Match gepresenteerd op 30 juni.