Spoor op Moerdijkbrug wordt geheel vervangen, werkzaamheden gepland in voorjaar 2017

Wat is er aan de hand?

Voor het spoor op de Moerdijkbrug is in 2003 gekozen voor een innovatieve methode door de sporen in te gieten in een elastische emulsie. Dit om de levensduur van de brug te verlengen. De lassen op de brug hebben in 2014/2015 gepland onderhoud gehad. Helaas is gebleken dat dit onderhoud in de complexe situatie op de brug kwalitatief niet juist is uitgevoerd. Een deel van de lassen voldoet niet. Dat wil zeggen dat er op korte termijn onderhoud nodig is. Als er niets wordt gedaan bestaat het risico op spoorstaafbreuken.

Korte termijn

ProRail werkt de komende maanden ieder weekend om de ‘slechtere’ lassen aan te pakken. Dit gebeurt in reguliere buitendienststellingen in de nachten van zaterdag op zondag (6 uur) en zondag op maandag (5 uur). Het personenvervoer ondervindt hier nagenoeg geen hinder van. Daarnaast wordt de staat van het spoor gemeten en zwakke plekken in kaart gebracht. Dankzij deze intensieve manier van onderhoud en monitoring wordt de kans op acute storingen flink teruggebracht.

Structurele oplossing

De complexe werkzaamheden staan in het tweede kwartaal van 2017 gepand. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een forse buitendienststelling noodzakelijk. De exacte datum, duur en of de werkzaamheden in een aaneengesloten periode of in meerdere kortere perioden worden uitgevoerd, is op dit moment nog niet bekend. Na deze werkzaamheden verwachten deskundigen dat het spoor op de brug minimaal 10 jaar zonder grote problemen kan functioneren. Het onderstel van de Moerdijkbrug is in 2055 aan vervanging toe.

(Bron: ProRail)