Start werkzaamheden nieuwbouwplan De Weelde in Terheijden

Start werkzaamheden nieuwbouwplan De Weelde in Terheijden

Onlangs is het bestemmingsplan voor nieuwbouwplan De Weelde aan de Schansstraat in Terheijden definitief geworden. Het gaat hier om het plan voor 38 woningen te bouwen op het perceel van de boerderij aan de Schansstraat 17 in Terheijden. De voorbereidende werkzaamheden voor dit nieuwbouwplan zijn inmiddels gestart.

Bomenkap

Om het woningbouwproject mogelijk te maken is een vergunning verleend voor de kap van twee bomen in de Schansstraat, de bomenrij langs het Slotje en een aantal bomen verspreid in het gebied. Via http://www.drimmelen.nl/de-weelde-terheijden  en/of  https://drimmelen.nl/groen-licht-voor-woningbouw-aan-de-schansstraat kunt u een tekening bekijken waarop te zien is om welke bomen het gaat. De bomen worden hoofdzakelijk afgevoerd via de Norbartstraat.

Uitvoering

Het verwijderen van de bomen vindt op woensdag 11 december en donderdag 12 december 2019 plaats. Om de werkzaamheden voorspoedig en veilig te laten verlopen heeft de aannemer de ruimte nodig van de parkeerplaatsen tegenover Slotje 1 t/m 13. Deze parkeerplaatsen worden dinsdag 10 december aan het einde van de dag afgezet met lint. U wordt daarom verzocht uw auto op dinsdag aan het einde van de dag niet op de parkeerplaatsen aan het Slotje te zetten.

(Afbeelding: Google Streetview)