Starters op woningmarkt kunnen tot 35.000 euro extra lenen

Inwoners die hun eerste huis in de gemeente willen kopen kunnen straks bovenop hun hypotheek tot
35.000 in plaats van 25.000 euro extra lenen van de gemeente Drimmelen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het totale budget voor de startersleningen te verhogen om dit mogelijk te maken. “Het gaat om een lening onder gunstige voorwaarden. Hiermee geven wij starters een steun in de rug op een huizenmarkt waar de prijzen niet dalen en de hypotheekrente stijgt,” verklaart wethouder Simons. “We willen dat iedere inwoner een fijn thuis in zijn eigen gemeente kan vinden.”

Starterswoningen

Wethouder Simons: “Met het verhogen van de lening maken we starters minder afhankelijk van giften
of bijspringende ouders en ze hebben meer kans van slagen binnen de eigen gemeente. De komende
tijd worden er veel extra starterswoningen in de gemeente gebouwd. We willen niet dat onze eigen starters hierbij misgrijpen.” De lening van 35.000 euro ligt iets boven het gemiddelde van de gemeentelijke startersleningen in de regio.

Reactie Bogaers Makelaardij

Ronnie Bogaers: “Het is natuurlijk fantastisch dat de gemeente Drimmelen de starters ondersteunt in de aankoop van hun eerste eigen woning. De vraag is groot en het aanbod is klein. Zelfs de huizen van de woningbouwstichting die in de verkoop komen worden regelmatig overboden. Het is dus voor de starter extra lastig om hiertussen te komen.”

De makelaar van Bogaers Makelaardij vervolgt: “Gelukkig ervaren we dat jongeren toch regelmatig gebruik maken van deze regeling en zodoende toch een eigen huis kunnen kopen. Een extra advies is aan de jongeren om zichzelf goed te laten begeleiden in het aankoop traject door bijvoorbeeld jouw hypotheekadviseur en/of een NVM aankoopmakelaar.”

Gemeenteraad

De totale pot met geld om startersleningen en duurzaamheidsleningen te verstrekken is door hun
succes bijna leeg. Om zowel de duurzaamheidslening als de starterslening te kunnen blijven
verstrekken, wordt de gemeenteraad in haar vergadering van 16 november 2023 voorgesteld het totaal
beschikbare bedrag voor de leningen op te hogen.

Voorwaarden

Om beginnende huizenkopers op weg te helpen biedt gemeente Drimmelen sinds 2018 de starterslening aan. Starters kunnen de lening afsluiten bovenop hun maximaal verkrijgbare NHG-hypotheek. Het moet wel gaan om het eerste koophuis van de aanvrager, de aankoopprijs moet onder de NHG-grens liggen, de aanvrager is tussen de 18 en 55 jaar en het huis moet uiteraard in de gemeente Drimmelen staan.