Station Lage Zwaluwe spoorwegmetropool?

Gisteren beantwoordde Staatssecretaris Dijkstra (Infrastructuur en Milieu) vragen die gesteld waren inzake de nieuwe dienstregeling van de NS. Een van die vragen ging over station Lage Zwaluwe. Er is namelijk zorg over langere reistijden van het aanzienlijke aantal inwoners uit West-Brabant dat in de Randstad werkt. De vrees is dat vaker de auto zal worden gebruikt met extra filedruk als gevolg.

De vraag die gesteld werd was:

Zou volgens u station Lage Zwaluwe, gezien de aanwezige infrastructuur en ligging, een vergelijkbare rol kunnen vervullen voor de ontsluiting van de zuidkant van de Randstad zoals station Veenendaal-De Klomp vervult voor de ontsluiting van het oosten? Zo ja, bent u bereid hier in overleg met NS nader naar te kijken? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord van de Staatssecretaris luidde ;

Ik vermoed dat hier verwezen wordt naar het feit dat er op station Veenendaal-De Klomp Intercity´s stoppen en dat de vraag is of dit op station Lage Zwaluwe ook kan. Zoals gezegd heb ik via de concessie voorgeschreven hoeveel treinen er per uur op station Lage Zwaluwe (en op alle andere stations) moeten stoppen.

Maar de concessie bepaalt niet of dit Intercity´s of Sprinters moeten zijn. Dat is een afweging die NS maakt bij het ontwerpen van de dienstregeling. Hierbij speelt een rol hoeveel reizigers er baat zouden hebben bij een Intercity-stop en hoeveel doorgaande reizigers er een langere reistijd door zouden krijgen.

Ook is van belang of een extra stop van een Intercity past in het beschikbare pad. Ik overleg niet met NS over de bediening van specifieke stations of over de dienstregeling op specifieke trajecten. Als ze daar behoefte aan hebben, kunnen regio´s dit in het reguliere overleg met NS aan de orde stellen.