Steluta deel 2: Steluta gaat aan de slag met ‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout’

Zoals eerder gezegd moet men naar het jaar 1957, het jaar waarin zangvereniging Steluta werd opgericht. Maar voordat het zover was moest er nogal wat werk worden verzet. Dat initiatief werd overgelaten aan de toenmalige Terheijdense Jeugdraad. Deze zag wel brood in het oprichten van een gemengde zangvereniging in Terheijden. Een voorlopig comité van deze jeugdraad onder aanvoering van de latere Terheijdense gemeentesecretaris Ad Broekaart, ging op zoek naar een dirigent die werd gevonden in de heer N. Van der Laar uit Etten. Via een huis- aan huiscirculaire werd een ‘propaganda-avond’ aangekondigd in het patronaatsgebouw, het latere dorpshuis De Dreef. Als lokkertje traden op: koor Avanti uit Etten, harmonievereniging Vondel uit Breda en de van Terheijdense bodem Harmonie Terheijden. De zaal van het patronaatsgebouw was die avond op 19 mei 1957 propvol en onder de aanwezigen was veel belangstelling om een zangvereniging op te richten. Genoeg om op 21 mei 1957 een proefzangavond te houden. Waar 57 leden zich voor aanmeldden en die door de dirigent Van der Laan in vier partijen – sopraan, alt, tenor en bas – werden ingedeeld. Een nieuw koor was geboren en wat ontbrak, was een oprichtingsvergadering. Die vond plaats op 28 mei 1957 in café ‘Harmoniezaal’ van Harry van Bekhoven in de Markstraat van Terheijden. Tijdens deze vergadering, die toen nog begon en eindigde zoals in die tijd te doen gebruikelijk met een kort gebed, werden 56 leden ingeschreven, een bestuur gekozen en de repetitieavond op dinsdagavond vastgesteld in het café ‘Harmoniezaal’. De contributie ging 40 Hollandse centen(!) per lid per week bedragen. Nog voor een bestuur was benoemd vroeg dagvoorzitter Ad Broekaart aan de directeur (dirigent Van der Laan) om ‘buiten religieuze, ook andere nummers in studie te nemen’. Een directe aanleiding voor de aanwezige en verse leden om bij wijze van proef ‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout’ te zingen. Een naam was nog niet bedacht, maar voorlopig koos men voor ‘Katholiek Terheijdens Gemengd Koor’. Het eerste bestuur werd: Mej. C. Kock voorzitter, Ad Broekaart vicevoorzitter, H. van Oorschot penningmeester, C. van Osta secretaris en Mej. C. Schets tweede secretaris. Voor de ‘kwestie’ van geestelijk adviseur werd door het Bisdom Breda, na een gesprek met ‘mijnheer pastoor’ benoemd kapelaan Van der Weijden, later opgevolgd door kapelaan Rombouts. Tenslotte moest er nog een naam worden bedacht hetgeen bij meerderheid werd besloten. Het koor kreeg de naam Gemengde Zangvereniging ‘Steluta’, een Russische betekenis voor ‘Rijzende Ster’. De naam werd bedacht door Piet Rasenberg. Andere bedachte namen waren: Katholiek Gemengd Koor, Con Affizione en Parnassus. (Fragment uit het handgeschreven notulenboek van destijds waarin de naam werd vastgelegd) Dirigent Van der Laan werd al snel na de oprichting opgevolgd door (Toon) A. van Osta uit Lage Zwaluwe. Van Osta beloofde enige mooie kerstnummers mee te nemen en vond een kerstuitvoering in dat zelfde jaar (1957) haalbaar. Tijdens de repetities gaf dirigent Van Osta enige ‘tips en trucs’ over technische snufjes om het koor tot betere resultaten te krijgen. Van Osta gaf ruim veertig jaar leiding aan het koor, dat tijdens de concoursen die volgden zelfs uitkwam in de categorie ‘uitmuntend’ en behaalde menige prijs. (Archieffoto: De Vlasselt uit 2000, van het vroegere patronaatsgebouw, later buurthuis De Dreef. Afbeelding 2 : Het stembriefje over de naam met 16 van de 31 stemmen voor Steluta). Wordt vervolgd: Jan van Vliet.

Beelden bij dit artikel