Steluta: Geschiedenis van een bijzonder Terheijdens koor deel 3: Steluta op zangconcours

Al kort na de oprichting van Steluta in 1958, werd er besloten om aan te sluiten bij de Bond van Zangverenigingen. Dit lidmaatschap opende de poorten tot deelname aan nationale- en zelfs internationale- concoursen. Dat daarvoor per lid van het koor jaarlijks 40 Hollandse centen uit de kas moest worden afgedragen aan de bond, mocht de pret niet drukken. Inmiddels was het koor gegroeid tot 64 leden, een aanwas van acht leden een jaar na de oprichting. Men ging snel aan de slag op weg naar het eerste concours. Dat gebeurde al een jaar later in mei 1959 tijdens een Bondconcours te Oudenbosch in zaal Fidei et Arti waar Steluta gelijk in de prijzen viel met een eerste prijs in de derde afdeling. Gezongen werd het verplichte nummer Ave Maria van J. Arcadelt en het vrije keuzenummer Jesu Christi van Jacquet de Berchem.

Het eerste concours zat er op en gezien de resultaten was er een roep om meer. Een jaar later, in mei 1960, werd weer een eerste prijs in de wacht gesleept in de derde afdeling tijdens het concours in Halsteren met het verplichte nummer Bücher von Benedictus en een Jesu Dulcis als vrije keuze. Alweer een jaar later, in juni 1961, was het alweer prijs tijdens het concours in Bergen op Zoom waar Steluta wederom de eerste prijs in de wacht sleepte. Om een eerste prijs in ontvangst te nemen tijdens een internationaal concours moest men slechts nog een jaar geduld hebben. Dat gebeurde in 1962 tijdens het Internationale Zang- en Muziekconcours ter gelegenheid van het 65-jarig bestaansfeest van Fanfare ‘Wilhelmina’ te Dussen. De eerste prijs in de tweede klasse werd gewonnen met de gezongen nummers Benedictus van Mozart en Rondedans van arrangeur H. Strategier waarbij de directeur / dirigent ook nog eens de directeursprijs kreeg uitgereikt.

In de jaren die volgden, werd de prijzenkast rijkelijk gevuld en werd menigmaal lovend geschreven in de dag- en weekbladen. (zie knipsel De Stem van 5 september 1967) Nagenoeg ieder jaar nam Steluta deel aan een concours. Eerste prijzen waren geen zeldzaamheid en er werd zelfs deelgenomen in de hoge klasse: die van uitmuntendheid. Ook internationaal liet Steluta van zich horen. In 1971 werd deelgenomen aan het Internationaal concours in Keulen waar een vierde prijs werd binnengehaald en zelfs ook nog eens de eerste prijs voor gemengde koorklasse tijdens dit concours. Dit ondanks grote concurrentie van vele koren uit Duitsland en Nederland.

Beelden bij dit artikel