Stichting Omgaan met Pesten in te zetten vanuit het sportakkoord

Vanuit het sportakkoord Drimmelen kunnen verenigingen budget krijgen voor deskundigheidsbevordering, workshops, bijscholing of training. Vanaf nu is ook Stichting Omgaan met Pesten in te zetten vanuit het sportakkoord, een stichting die zich inzet om pesten te voorkomen, tijdig te signaleren, aan te pakken en de gevolgen te beperken.

Vanuit het sportakkoord, dat vorig jaar tot stand is gekomen, is er keuze uit meer dan 200 vormen van ondersteuning voor besturen, trainers, vrijwilligers, etc. Vanaf nu kan ook het aanbod van Stichting Omgaan met Pesten worden ingezet bij lokale verenigingen. Sporten moet namelijk leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn. Daar zorgen we met elkaar voor. Niet alleen op scholen, maar ook bij de sportvereniging is het daarom belangrijk om aandacht te (blijven) besteden aan een veilige omgeving. Uit landelijk onderzoek van NOC*NSF is namelijk gebleken dat 66,7% van mensen die sporten bij een sportvereniging, aangeeft emotionele schade te hebben opgelopen. Van deze groep heeft tot voorheen 42% nooit iets verteld.

Bij een sportvereniging zijn meestal enthousiaste vrijwilligers actief, die de club graag ondersteunen bij de trainingen. Vaak hebben ze wel verstand van de sport en het neerzetten van een leuke training. Maar hebben ze ook een pedagogische achtergrond? Weten deze vrijwilligers op welke signalen ze kunnen letten? Zien zij of iedereen zich veilig voelt binnen de groep? En weten ze wat ze moeten doen als er een conflict ontstaat? Of als een kind aangeeft gepest te worden? Heeft de vereniging een vertrouwenspersoon en/of een anti-pest protocol?

Stichting Omgaan met Pesten kan een vereniging ondersteunen bij al deze vraagstukken. Door middel van workshops worden trainers en coaches opgeleid op het gebied van omgaan met pesten. Ook bestuurders kunnen zij begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging. De trainers van stichting Omgaan met Pesten bekijken samen met de sportvereniging welke vragen er spelen, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en of ouders willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar.

Interesse in het aanbod van stichting Omgaan met Pesten? Mail dan naar cvanbommel@omgaanmetpesten.nl of kijk op www.omgaanmetpesten.nl.

Beelden bij dit artikel