Stichting ToonArt houdt op te bestaan

Bericht van het bestuur van Stichting ToonArt:

Het bestuur van de stichting heeft besloten om de ToonArt op te heffen. In de coronaperiode heeft het bestuur de balans opgemaakt en wij hebben gezamenlijk geconcludeerd dat wij met de activiteiten die wij als ToonArt organiseren en georganiseerd hebben, ons doel de laatste tijd niet meer voldoende bereikten. Wij hebben veel inwoners van Hooge Zwaluwe en omstreken willen bereiken en voorheen ook weten te bereiken en naar is gebleken hebben wij de laatste jaren slechts een klein deel trouwe bezoekers aan ons weten te binden. Dat maakt dat wij tot opheffing hebben besloten met ingang van 1 juli 2022. Een eventueel positief saldo op onze bankrekening zullen wij ten gunste laten komen aan de inwoners van Hooge Zwaluwe via de Stichting Heldens de Laat Erfgoed Hooge Zwaluwe. Via deze stichting kunnen alleen bestaande stichtingen en verenigingen die iets voor inwoners van Hooge Zwaluwe doen, onder voorwaarden, subsidie aanvragen.

Wij kijken met plezier terug op vele activiteiten, zoals Muziek maakt Kunst, Muziek aan de Haven, de Kerst- en Jazzconcerten, de stadswandelingen, de lezingen en museumbezoeken. Het is nu tijd het stokje aan anderen in Hooge Zwaluwe over te geven. Wij bedanken iedereen die het ons mogelijk heeft gemaakt om onze activiteiten te realiseren, met name onze sponsoren, maar natuurlijk ook onze (voormalige) bestuursleden en vrijwilligers en vooral alle mensen die hebben deelgenomen aan onze activiteiten.

Mochten er nog zaken zijn, die moeten worden afgehandeld, dan kunt u tot 1 mei 2022 via info@toonart.nl contact met ons opnemen. Ook kunt u onze verantwoording volgen via www.toonart.nl of nog even terugblikken op onze activiteiten. Namens het bestuur van ToonArt (in liquidatie)