Stoombootdienst tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant (Thor deel 2)

Beschikte men in de 19de eeuw niet over een vervoermiddel om de reis over land met oversteek per pontveer te maken, dan kon men zich ook laten inschepen bij de stoombootdienst van rederij Arie Smit. Deze onderhield een geregelde dienst met het schip Thor tussen Waalwijk en Rotterdam en deed daarbij ook Drimmelen aan.Nog voor de Moerdijkbruggen – de spoorbrug in 1872 en later de brug voor het autoverkeer in 1936 – werden mensen en goederen van ‘Brabant’ naar ‘Holland’ en terug. gebracht met stoombootdiensten.

In de loop van de 19e eeuw kwam het vervoer met stoomschepen van personen, goederen en vee op gang en in 1846 werd in Geertruidenberg de eerste stoombootdienst opgericht, welke voer met de radarstoomboot Stad Geertruidenberg en een tiental jaren later met de ‘Stad Geertruidenberg’. In de beginne, in 1865, weigerde de gemeente Made en Drimmelen iedere vorm van medewerking om deze bootdienst toe te staan in Drimmelen aan te meren, maar legde desondanks deze bootdienst geen stro- of haarbreed in de weg. Bijna een halve eeuw later ging deze stoombootdienst uit Geertruidenberg ter ziele en werd rond 1900 overgenomen door rederij Arie Smit uit Slikkerveer, later rederij Thor genoemd. Deze rederij onderhield diensten vanuit Waalwijk, Geertruidenberg en Willemstad op Dordrecht en Rotterdam waarbij onderweg kleinere plaatsen werden aangedaan waaronder Drimmelen met de aanlegsteiger van ’t Veerhuis aan de havenkade, de latere Biesboschweg. Daardoor speelde de rederij een belangrijke rol in het verkeer over water tussen Zuid-Holland en Brabant. Eind jaren dertig na het gereedkomen van de Moerdijkbrug voor autoverkeer in 1936, namen vrachtauto’s en ander vervoer steeds meer de taak van de bootdiensten over. Kort na WOII hield deze bootdienst dan ook op te bestaan.

Foto’s: Familiearchief A. Vos, BHIC ’t Veerhuis en Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
Bron: BN de Stem 2011
Auteur Jan van Vliet.

Beelden bij dit artikel