Terheijden: Van Drifke naar Dreef, Kleine Dreef en Markstraat en van Jongenspatronaat naar gemeenschapshuis De Dreef en De Cour.

Op vrijdag 4 februari 1977 werd gemeenschapshuis De Dreef op feestelijke wijze in gebruik genomen. In diverse publicaties hierover is één punt niet aan de orde gekomen, namelijk waarom het voormalige jongenspatronaat uit 1928 juist deze naam heeft gekregen.

Voor de echte oude Terheijdense mensen heeft De Dreef een heel bekende klank en zij hebben de naam dan ook direct begrepen. Vooral voor de jongere generatie kan een verklaring ervan, dacht ik, wel nuttig zijn. Het is namelijk zo dat de Markstraat tot 1954 Kerkdreef heette. In de volksmond was dat altijd kortweg Dreef en velen hebben na de naamswijziging aan de nieuwe naam moeten wennen.

Het Drifke heeft in 1954 de officiële naam Kleine Dreef gekregen. Tijdens de renovatie van het Patronaat in 1976, konden Terheijdenaren een nieuwe naam opgeven. Twee inzenders, Van Beek en Van der Made, kwamen met De Dreef. Gemeenschapshuis De Dreef heeft bestaan van 1977 tot 1998. In die jaren konden wij, net als onze ouders en voorouders, dus weer naar De Dreef.

In 1998 is De Vlasselt de aangever geweest voor de naam De Cour. Dit als een herinnering aan de speelplaats bij de meisjesschool en het Thomasklooster, die destijds De Cour werd genoemd. Over de naam van de huidige Markstraat leest u in een volgende bijdrage.

Tekst: Johan van der Made, Terheijden.