Teun van de Steenoven beëdigd als raadslid

Teun van de Steenoven is aan het begin van de raadsvergadering van vanavond beëdigd als raadslid voor de Combinatie Algemeen Belang. Van de Steenoven volgt daarmee Coos Praat op die afscheid neemt van de Drimmelense politiek.

Na ruim 20 jaar actief te zijn geweest in de Drimmelense gemeenteraad, draagt Coos Praat het stokje over aan partijgenoot Teun van de Steenoven. Een afscheid omdat zijn drukke baan extra tijd vergt en Coos graag tijd wil blijven besteden aan veel vrijwilligerswerk dat hij doet. Het fractievoorzitterschap van de CAB dat Coos Praat op zich nam in 2006, wordt overgenomen door Ad Buijs.

Waar Teun van de Steenoven bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één stem tekort kwam voor het raadslidmaatschap (om precies te zijn 0,7 stem), wordt zijn ambitie door het afscheid van Coos Praat nu toch bewaarheid. Met het beëdigen van Teun van de Steenoven is zijn titel net als voor alle raadsleden, nu 'edelachtbare heer'.

De redactie van KijkopDrimmelen feliciteert Teun van de Steenoven met zijn beëdiging en wenst hem veel politieke wijsheid en succes toe.