Thijssenweg en Meulenpad: nu industriegebied

De Thijssenweg ligt op de grens van de kerkdorpen Wagenberg en Zwaluwe. Tot en met 1996 was dat ook de gemeentegrens en tot 1815 zelfs de provinciegrens met Zuid-Holland. En het heeft nu ook nog 2 verschillende postcodes. Maar ja dat komt ook op andere plaatsen voor. En …. aan de Zwaluwse kant heet de weg volgens het oude straatnaambordje van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: Thijsseweg. Dit wijkt dus af van het straatnaambordje aan de overzijde bij De Ruif. Waarom is dit het geval? Deze vraag is vorig jaar beschreven in de krant.

De Thijssenweg met omgeving ligt ten noordwesten van de oude Wagenbergsedijk, nu de Brouwerijstraat, de Postweg en de Vogelstraat. Die Wagenbergsedijk bestond al in het jaar 1390 en was toen een 'Zeedijck'. De Thijssenweg lag in die tijd 'buitendijks' en was dus lager gelegen. Dit werd weer duidelijk tijdens de watersnood in 1953.

De straatnaam wordt al heel lang gebruikt en is mogelijk afgeleid van een een zeker Thijssen. Omstreeks het jaar 1500 woonde daar in die omgeving de weduwe van Cornelis Thijssen. Er stonden daar wat boerderijen, enkele arbeidershuisjes en vanaf 1680 ook een herberg met bierbrouwerij. Deze lage polderweg sluit aan op de Vogelstraat en die werd ook Thijssenweg genoemd, zoals nog te zien is op een nota uit 1942 van (nu Garage) Janssens.

In de Meulenpad naar de Brouwerijstraat heeft een graanmolen gestaan van 1811 tot ongeveer 1920. Het was een houten windmolen, die op een heuveltje, de molenberg, stond. In tegenstelling tot de Traaise molen is een naam voor deze molen niet bekend. Men sprak gewoon van 'de Waogebergse meule' en ook 'bai de mulder'. In 1836 is de familie Van de Reijt hier molenaar geworden.

Tot 1900 werd alleen gemalen op windkracht. In dat jaar werd vergunning verkregen voor een stoom-meelfabriek. Het doel daarvan was 'het fabriceeren van meel of bloem van verschillende granen bestemd voor voedingsmiddelen, terwijl voor die bewerking een stoommachiene van 12 paardekrachten zal worden gebezigd en de stoomketel.' Omstreeks 1920 is de windmolen afgebroken. Over deze molen en de Terheijdense molens gaat het Vlasselt-boekje 58-59.

In 1986 vierde de firma Van de Reyt het 150-jarig bestaan als Wagenbergs familiebedrijf. Inmiddels was er hoofdzakelijk handel in kunstmest en granen. Het bedrijf is verplaatst naar de Nieuwe Bredasebaan tussen Terheijden en Breda. Maar is ook daar inmiddels verdwenen.

Vanaf de laatste eeuwwisseling is de Thijssenweg uitgegroeid tot een straat met veel bedrijven, met daarbij nu ook de Meulenpad. Door de gemeente Drimmelen is in 1911 het 'het bestemmingsplan Bedrijventerrein Thijssenweg' vastgesteld

Vermeldenswaard – en mogelijk niet volledig – zijn de volgende adressen met oude gegevens. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar Vlasselt-boekje 69 van Ad Kokke: 'Ambachten en beroepen in Wagenberg' (1994).

Nr. 2: In het oude pand tegenover de Ruif was de eest (droogoven) en de bottelarij gevestigd van de voormalige bierbrouwerij de Zon van de familie Van de Reijt. De Wagenbergse brouwerij was gesticht in 1680. De moutketel stond op Brouwerijstraat 57. Nadat in de dertiger jaren met het brouwen van bier was gestopt, is hier de limonadefabriek nog een tijdje doorgegaan. Daarna Piet van de Reijt met de groothandel in bier en limonades.

4: Voormalige boerderij van Peer van Kleef, daarna Janus van Dongen-van Kleef.

11: Toontje Mutsaers, klompenmaker, daarna Willem Mutsaers aannemer-metselaar. Thans internationaal transportbedrijf Damen-Dickens.

19: Vanaf 1912 als nieuw woonhuis voor mulder Van de Reyt. Later werd verhuisd naar een nieuwe woning vlakbij het bedrijf en kreeg als adres Brouwerijstraat 25a. Parallelweg 19 werd de boerderij van Christ en daarna van Bertus Reniers, die er een kippenfarm bij hield.

Harrie Krijnen heeft hier een tijdje zijn timmerbedrijf gehad. Nu: 'Taks Aannemersbedrijf'.

19a-b: Jan Kees Geluk, metaalbewerker en erkend installateur van gas en centrale verwarming, 'Vermunt Wagenberg'.

21: Boerderij Toon Reniers-van Fessem, thans van Jan Reniers.

21a: Werkplaats van Waterschap 'De Ham' naast het woonwagenkampje..

30 (was 10): Voormalige boerderij van Wies van Kleef, daarna de Ad Damen. Nu 'Pure Beauty Jolanda'.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel