Tip de redactie

De redactie van KijkopDrimmelen.nl stelt uw inbreng met nieuwswaarde zeer op prijs.

Aankomende activiteit/evenement
Heeft u een aankomende activiteit die u graag aan ons wilt doorgeven? Vul dan formulier ‘aankomende evenementen’ in.

Naar het formulier ‘aankomende evenementen’


Persbericht
Is het formulier voor de aankomende activiteit niet geschikt voor uw informatie? Stuur dan uw persbericht in naar info@kijkopdrimmelen.nl met daarin minimaal de volgende informatie:

Wie: wie organiseert de activiteit of het evenement en voor wie?
Wat: om wat voor soort activiteit of evenement gaat het?
Waar: waar vindt deze plaats?
Wanneer: op welke datum en tijdstip(pen) wordt de activiteit gehouden?
Waarom: wat is de reden of het doel?

Vermeld altijd uw volledige contactgegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bij eventuele vragen kan de redactie u dan altijd bereiken.