Toen Heer Willemsdijk, nu Hoevenseweg

De Hoevenseweg behoort tot de oudste straten van Wagenberg en was lang geleden een deel van de weg van Breda naar Moerdijk. Ook Den Hout heeft nog een stukje van zo’n heel oude weg namelijk de Dordrechtseweg. Lang geleden heeft hier de 'hofstede Waghenberch' gestaan, waarnaar ons dorp vanaf 1331 werd genoemd.

Waarschijnlijk vormde de huidige straat Hofstad de oostelijke begrenzing van dat domein (zie Vlasselt-boekje 123). Rond die tijd was die hofstede het eigendom van Willem van Duvenvoorde. Hij was een rijke Hollandse edelman en bezat in Oosterhout een kasteel, nu de ruïne Slotbosse Toren. Hij was Heer van Breda en liet daar een stadsmuur bouwen met drie toegangspoorten met bruggen ervoor. De stadsmuur sloot aan op het kasteel, dat er al stond; nu is daar de KMA. Van Duvenvoorde kocht in 1334 de toenmalige dorpen 'Zonzeel en Vlasselt met Heerheiden'. Deze dorpsnamen zijn later veranderd in Langeweg, Wagenberg en Terheijden.

Het tweede deel van de Hoevenseweg, voorbij de haakse bocht, heette in die tijd 'Heer Willemsdijk'. Die naam is vermeld op een landkaart uit het jaar 1530. Voorbij nr.11 loopt de Reevliet, zijnde een heel oude grens van Brabant en Holland. Daar heeft vanaf de middeleeuwen een stenen grenspaal gestaan genaamd 'De Blaauwe Kaai'.

Tussen de Hoevenseweg en de Zandkuil ligt een gebied dat bekend heeft gestaan als 'Het Duifhuis'. Dat gebied had een oppervlakte van 1 hoeve (= 12 bunder = 15,6 ha) en misschien is de straat naar die oude oppervlaktemaat genoemd.

Deze landelijk gelegen straat wordt nog steeds gekenmerkt door oude monumentale (voormalige) hoeven of boerderijen. De langgevelboerderij op nr. 8 is gebouwd in 1895. Daar tegenover heeft een eeuwenoude boerderij gestaan, die omstreeks 1965 is afgebrand. Hoevenseweg 10 en de Vlaamse schuur staan er ook al heel lang. Op nr. 5 is na een grote brand in 1934 een nieuwe boerderij gebouwd. De boerderij op nr. 7 is gebouwd in 1890.

Daarnaast heeft tot 1928 ook een boerderij gestaan, waarvan in 1988 nog de keldervloer en een waterput zijn gevonden. Hoevenseweg 16 is een schilderachtig oorspronkelijk arbeidershuisje, dat er al ruim 2 eeuwen staat. Hoevenseweg 11 is gebouwd in 1897. En bij de boerderij op nr. 22 zijn in 1955 de schuren afgebrand; nu staat daar een grote moderne koeienstal. Vanwege de lagere ligging van de Hoevenseweg heeft er tijdens de watersnood in 1953 maar liefst 45 tot 65 cm. water gestaan.

Een veel voorkomende familienaam in de geschiedenis van de Hoevenseweg en omgeving is Van der Vorst. En dit al ruim 300 jaar. Een BN'er met Wagenbergse roots is de tv-presentator en royalty deskundige Peter van der Vorst. Zie over hem en zijn voorouders het Vlasselt-boekje nr.137 (2012). Andere agrarische familiebedrijven waren hier en zijn: Dikmans, De Leeuw, Rasenberg, Clement, Hop, Berende, Rovers, Hermans, De Graaf, Genet.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel