Twee bouwplannen in Made goed voor 150 woningen

Woningbouwlocatie Zijlbergsestraat

Zowel de gemeente als het bedrijf Van Iersel Geveltechniek hadden al langere tijd de wens om dat bedrijf te verplaatsen naar een meer geschikte locatie buiten de kern van het dorp. In samenwerking met projectontwikkelaar Van der Heijden Projectontwikkeling wordt die wens nu werkelijkheid. Op de locatie aan de Zijlbergsestraat maakt het bedrijf ruimte voor 85 woningen. Het bedrijf verhuist naar de Bredaseweg in Breda (net over de Terheijdense brug) en heeft daar voldoende ruimte voor de gewenste ontwikkeling. Er komt een mix van verschillende woningen en appartementen. In het middensegment (met een prijsklasse onder de € 300.000) komen er in het plan 36 woningen en appartementen. Daarnaast zijn er 59 duurdere woningen gepland van meer dan € 300.000. Het bleek financieel niet mogelijk om een groter aandeel goedkopere huur- of koopwoningen te verlangen, omdat dit plan de sanering en verplaatsing van het bedrijf mogelijk moest maken. In het volgende plan staan er echter wel woningen in dat segment gepland:

Woningbouwlocatie Leeuwerikstraat

De nieuwe woningen aan de Leeuwerikstraat worden gebouwd op de grond van een gestopte boomkwekerij. Er zijn 62 woningen gepland. De gemeente heeft bij ontwikkelaar Zwaluwe Projectontwikkeling strikte eisen opgelegd voor deze locatie als het gaat om het bouwen voor de verschillende doelgroepen. Het plan bestaat uit een goede mix van goedkope, middeldure en dure woningen. De goedkope woningen hebben een verkoopprijs van maximaal € 200.000 en zijn kleiner van formaat dan de andere woningen. Daarmee zijn ze bijvoorbeeld geschikt voor starters of alleenstaanden en voor mensen met een kleinere beurs. De ontwikkelaar heeft daarnaast de verplichting om een kwart van de woningen in de huursector aan te bieden. Zeer waarschijnlijk gaat woningbouwcorporatie Woonvizier deze woningen verhuren.

Vervolg

Het juridische proces voor het bestemmingsplan moet nog verder worden doorlopen. Voor beide locaties ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 28 augustus 2020 ter inzage, zie ook de publicaties hiervoor bij de rubriek ‘bekendmakingen’ op de pagina hiernaast. Op die plannen kunnen zogenoemde zienswijzen worden ingediend. De verwachting is dat beide plannen na de zienswijzeprocedures aan het einde van dit jaar door de raad vastgesteld kunnen worden. Daarna kan gestart worden met het geschikt maken van de grond voor woningbouw (voorbereidende werkzaamheden). Beide ontwikkelaars zorgen zelf voor de verkoop van de woningen en het bouw- en woonrijp maken van de locaties. Naar verwachting worden de woningen vanaf 2022 opgeleverd.