Tweede Kamerverkiezingen: Uw stempas al binnen?

De stempassen zijn verstuurd maar mocht u die op 1 maart nog niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de gemeente voor een vervangende pas. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur. Om te kunnen stemmen dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen. Dit legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Wie vóór 8 maart een legitimatiebewijs aanvraagt, heeft dat vóór de verkiezingen in bezit.

Voor iedereen die geen geldig legitimatiebewijs heeft, is er een mogelijkheid om tóch te stemmen. U dient bij de gemeente dan een volmachtbewijs aan te vragen waarmee u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen. U kunt dit tot uiterlijk 10 maart regelen. Met dit schriftelijke volmachtbewijs, kunt u ook iemand machtigen die niet in onze gemeente woont.

Wie zelf niet in de gelegenheid is om te stemmen, kan door het invullen van de achterzijde van de stempas, iemand anders (alleen uit de gemeente Drimmelen) machtigen. Deze persoon kan uw stem alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen en moet behalve een eigen identiteitsbewijs, ook dat van u of een kopie daarvan tonen. Tegelijk met een eigen stem, mogen er maximaal twee stemmen voor anderen worden uitgebracht.

Bent u op 15 maart niet in uw eigen gemeente en wilt u elders in Nederland uw stem uitbrengen? Laat uw stempas (meebrengen uiteraard) dan omzetten in een kiezerspas. Dit kan bij de gemeente tot uiterlijk 12.00 uur op 14 maart. Met een kiezerspas kunt u stemmen in een stembureau naar keuze in heel Nederland.

Met uw stempas mag u in elk stembureau in elke kern in Drimmelen, uw stem (met eventuele stemmen door machtiging) uitbrengen. De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. De aansluitende tellingen die onder leiding van de voorzitter van het stembureau door tellers wordt verricht op de stembureaus, zijn altijd openbaar! Iedereen is dus overal welkom om te kijken.