Uitgebracht rapport burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente?’ Kun je er wat mee, mág je er wat mee?

PON heeft in opdracht van de gemeente de burgerpeiling 2016 'Waar staat je gemeente?' uitgevoerd. De bevindingen staan in een rapport dat donderdagavond wordt gepresenteerd en besproken in de informatieronde.

De peiling met vragen op allerlei gebied zoals wonen en welzijn, leefomgeving, veiligheid, voorzieningen etc. is verricht door per kern aan geselecteerde inwoners een vragenlijst te sturen. In de kern Drimmelen werd 20% van deze vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. In Lage Zwaluwe was dat 23%, in Wagenberg en Hooge Zwaluwe 25%, in Terheijden 26% en in Made 27%.

Dergelijke opkomstpercentages zouden bij het onlangs gehouden landelijke referendum te laag zijn maar PON is van mening dat de betrouwbaarheid op 95% gewaardeerd kan worden. Wel met de kanttekening dat er in vier (!) kernen minder vragenlijsten zijn verstuurd dan KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) als maatstaf aangeeft.

De grootste vraagtekens over de burgerpeiling 2016 in Drimmelen moeten misschien worden gezet bij het aantal geselecteerde inwoners (alleen 18+) per kern. In Drimmelen werden namelijk 220 personen uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen, een percentage van 47%! In Hooge Zwaluwe en Wagenberg werden 46% van de inwoners uitgenodigd de lijst in te vullen, in Lage Zwaluwe 30%, in Terheijden 20% en in onze grootste kern – Made dus – was dat slechts 11%!

De resultaten van de burgerpeiling 2016 in Drimmelen worden donderdagavond 12 januari besproken in de informatieronde. Die begint om 19.30 uur in het Praathuis in het gemeentehuis.