Uitkomst koersspel ‘Wat zou u doen met een miljoen’ bekendgemaakt

Politieke partij Lijst Harry Bakker ontwierp op eigen kosten een kaartspel om inzicht te krijgen wat er leeft onder inwoners. Een spel met als titel: Wat zou u doen met een miljoen? Met de uitkomst wil de partij inzicht krijgen wat Drimmelen belangrijk vindt en waar het meeste geld aan moet worden uitgegeven.

Een aantal inwoners speelden het spel in november vorig jaar en de uitkomst is vanmiddag bekend gemaakt. Verreweg de meeste deelnemers vinden dat het grootste deel van de fictieve miljoen van het koersspel, moet worden besteed aan zorg.

De zorg in Drimmelen werd als positief beoordeeld, maar gezien de landelijke ontwikkelingen is het van belang hierin te blijven investeren, zo vinden de deelnemers. Dit geldt zowel voor ouderenzorg als voor jeugdzorg. Thuiszorg, openhouden van buurthuizen en steunpunten, aanpassingen aan woningen zodat men langer thuis kan blijven wonen en aandacht voor vereenzaming waren de speerpunten voor ouderenzorg.

Bij jongerenzorg zijn dat het aantrekken van een (extra) jongerenwerker en meer voorzieningen en activiteiten creëren. Woningbouw – en die van starterswoningen in het bijzonder – staat op de tweede plaats in het onderzoek. Deelnemers aan het spel vinden onder het motto 'de jeugd heeft de toekomst', dat het voor jeugd aantrekkelijker moet worden om in de gemeente te blijven wonen. Er moet volgens het onderzoek daarom veel geïnvesteerd worden in starterswoningen en in het verenigingsleven.

De derde plaats – Duurzaamheid en Energie – heeft indirect ook met de jeugd te maken. Investeren en subsidies voor zonnepanelen en energie-neutrale woningen, verdienen nóg meer aandacht dan nu, om een duurzame toekomst voor volgende generaties te realiseren, aldus het onderzoek.