Uitvoeringsovereenkomst BIZ-centrum Made ondertekend

Op 6 november ondertekenden wethouder John van Oosterhout en initiatiefnemers Twan van Meel, Jan Segeren en Carlo Thijssen de uitvoeringsovereenkomst voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in Made. 

Hoe werkt de BIZ?

  • Alle ondernemers betalen vijf jaar lang verplicht een vaste financiële bijdrage. De BIZ-bijdrage komt in plaats van de bijdrage voor de ondernemersvereniging Bruisend Made;
  • Het bestuur stelt een gezamenlijk activiteitenplan en begroting op, deze wordt tijdens de eerste ALV van de BIZ-vereniging in 2018 besproken. Na goedkeuring door een meerderheid van de ondernemers voert de BIZ-vereniging dit plan uit;
  • De gemeente int de jaarlijkse bijdrage. De vereniging ontvangt het geld in de vorm van een subsidie terug van de gemeente. 


Met de BIZ investeren ondernemers samen in de kwaliteit en uitstraling van het winkelgebied. Hierbij kan gedacht worden aan een gezellige aankleding van het gebied met bloembakken en evenementen en acties voor bezoekers aan de winkels.

De gemeente gaat zorgdragen voor een verordening en het uitvoeren van een draagvlakmeting, want een voorwaarde voor het in werking treden van de verordening voor de BIZ is dat de meerderheid van de Madese winkelondernemers achter het plan staat.

Na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad, voert de gemeente in februari en maart 2018 een draagvlakmeting uit. Als er genoeg draagvlak is, gaat de belasting met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 in en loopt deze tot en met december 2022.