Update bestemmingsplan ‘Rietlanden’ nabij jachthaven Drimmelen

Het college van Drimmelen heeft besluiten genomen over de procedures voor 242 woningen in onze gemeente waaronder de ruim 200 woningen nabij de jachthaven in Drimmelen.

Het grootste project betreft de Rietlanden bij de haven van Drimmelen: een plan voor 211 woningen en een hotel. Verder gaat het om plannen voor 9 woningen aan de Hofstad in Wagenberg, 12 woningen aan de Nieuwstraat in Wagenberg en 10 woningen aan de Plukmadehof in Made.

Rietlanden Drimmelen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rietlanden’, Drimmelen maakt de ontwikkeling mogelijk van de gronden die al jaren bekend zijn als de Rietlanden of landtongen. Dit is een gebied nabij de jachthaven in Drimmelen wat nu braak ligt. Eigenaar van de gronden en initiatiefnemer De Koning wil hier 211 woningen bouwen van verschillende woningtypen en prijsklassen. Ook wil de initiatiefnemer hier een hotel met 80 kamers en bijbehorende voorzieningen realiseren. Het plan bevat veel groen en water, het bestaande strand in het gebied blijft hierbij behouden.

Groen en duurzaam

Het college nam ook besluiten over ontwerpbestemmingsplannen voor drie kleinere woningprojecten met veel aandacht voor groen en duurzaamheid. Project ‘Hofstad’ in Wagenberg betreft de voorgenomen realisatie van 9 woningen waarvan de opzet is gebaseerd op een agrarisch erf. Waar nu weiland is, komt volgens het plan straks een vrijstaande woning, twee aaneen gebouwde woningen en zes rug-aan-rug woningen. Voor de Nieuwstraat in Wagenberg ligt een initiatief voor 12 hoek- en tussenwoningen. Centraal in het plan wordt een groen hofje ingericht met doorzicht naar het buitengebied. Ook het plan voor de Plukmadehof in Made gaat uit van een groen hofje. Hieromheen moeten 10 levensloopbestendige woningen komen. Dit plan voorziet ook in een nieuwe ontsluitingsweg op de Kalverstraat.

“Ruim 500 woningen een stap verder”

Vorige week nam het college ook besluiten over ruimtelijke procedures voor in totaal 231 woningen. De gemeenteraad stemde diezelfde week in met de bestemmingsplannen voor 61 woningen aan de Molenweel in Terheijden en 20 woningen bij het toekomstig integraal kindcentrum De Stuifhoek in Made. Wethouder Tim Simons: “In één maand tijd ruim 500 huizen een stap verder brengen, is een grote prestatie en resultaat van goede samenwerking tussen bouwende partijen en de gemeente. In perspectief: dat is de woningbouwproductie van 2,5 jaar die in één maand een stap verder komt in de
goede richting. “