Update kosten grof huishoudelijk restafval

Deze week publiceerden wij het opvallende feit dat Drimmelen per inwoner per jaar aanzienlijk minder grof huishoudelijk restafval inlevert dan het landelijk gemiddelde en ook minder dan in omliggende gemeentes. 

(zie: https://kijkopdrimmelen.nl/nieuws/drimmelen-heeft-weinig-grof-huishoudelijk-restafval-duidelijke-link-met-tarieven.html )

Diverse reacties hadden een strekking van dat de hogere kosten aan onze milieustraat zouden worden gecompenseerd door lagere belastingen op andere zaken. Ook dat wij iets zouden suggereren door het vergelijken van tarieven is een punt waardoor wij besloten verder onderzoek te doen waarbij alleen feiten gelden uiteraard.

Vanzelfsprekend lichtten wij er slechts één heffing uit, die van de kosten van het afstorten van grof huishoudelijk restafval en daarbij de vraag of het lage aantal kilo's misschien in verband moet worden gebracht met de hoge kosten voor storten aan onze milieustraat. Daarom vergeleken we ditmaal ook de overige woonlasten zoals OZB, afvalheffing en rioolbelasting.

We gingen uit van een woning met een OZB-waarde van 150.000 euro en een vierpersoons huishouden, in de vergelijking tussen Drimmelen en omliggende gemeentes. 

                    Drimmelen    Moerdijk    Breda    Werkendam    Dongen    Geertruidenberg

OZB:                € 168          € 144         € 154     € 168         € 201         € 188

Afvalheffing    € 314          € 258         € 317     € 311         € 274         € 340

Rioolheffing    € 318          € 233         € 193     € 258         € 158         € 303

Deze cijfers geven aan dat de OZB in Drimmelen gemiddeld is, de Afvalheffing iets boven gemiddeld en de Rioolheffing duidelijk het allerhoogst is in vergelijking met omliggende gemeentes.

Onze vraag of de slechts 13 kilo aangeboden grof huishoudelijk restafval in Drimmelen per persoon per jaar – minder dan de helft van het landelijk gemiddelde (!) – verband houdt met de hoge kosten aan de milieustraat, is dus op z'n minst een reële.