Update over de bypass Zoutendijk in Hooge Zwaluwe

De gemeente Drimmelen werkt al enige tijd aan de plannen voor een bypass in Hooge Zwaluwe. In 2021 koos de gemeenteraad om de bypass voor enkel tractoren verder uit te werken. In het coalitieakkoord van 2022-2026 is daarna afgesproken om te investeren in die bypass en deze open te stellen voor al het zwaar verkeer (tractoren en vrachtverkeer).

Openbare informatieronde op 17 mei

De eerdere budgetten van de bypass en voor de aanpassing van de Zoutendijk bleken onvoldoende. We vragen daarom extra geld aan de raad. We presenteren daarvoor binnenkort de plannen tijdens de informatieronde op woensdagavond 17 mei in het gemeentehuis (Park 1, Made). Op drimmelen.nl staat de agenda van die avond en daar kunt u de avond eventueel ook digitaal volgen of terugkijken.

Hoe verder

Na de informatieronde neemt de gemeenteraad op donderdagavond 8 juni 2023 een besluit tijdens de raadsvergadering. Wanneer de raad akkoord is, vervolgen wij de voorbereidingen voor het bestemmingsplan en de aanleg van de bypass. Voor de Zoutendijk worden de ontwerpen afgerond en uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie over het project op de website van de gemeente Drimmelen.