Update over huisvesting Oekraïense vluchtelingen in Nieuwstraat Made

Burgemeester Scholtze heeft de gemeenteraad een tussentijds bericht gestuurd over de beoogde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Nieuwstraat in Made.

Boy Scholtze: “Ik heb beloofd u tussentijds te informeren over de stand van zaken rondom locatie Nieuwstraat 49-51 in Made, waar we opvang willen realiseren voor Oekraïense vluchtelingen.

Er is op dit moment geen andere informatie dan die ik eerder met u deelde. Op 10 mei is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend door de initiatiefnemer. Die aanvraag wordt op dit moment beoordeeld. Tegelijkertijd zijn we in overleg met de initiatiefnemer over de huurprijs en de beheer-, verbouwings- en onderhoudskosten. Dit is een proces dat vanwege de zorgvuldigheid nog enige tijd in beslag neemt. Beide trajecten zijn nodig om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen over de invulling van het pand. Naar verwachting gebeurt dit medio juli.

Als er voor die tijd ontwikkelingen te melden zijn, informeren wij u en de omwonenden uiteraard hierover.”