Uw € 50 komt eraan!

De begroting 2017 bleek hoger dan er daadwerkelijk werd uitgegeven door de gemeente. In totaal bleef er zo'n 2,5 miljoen over. Een deel daarvan wordt doorgeschoven naar werkzaamheden in de openbare ruimte, duurzaamheidsprojecten en een reservering voor jeugdzorg.

De gemeenteraad besloot onlangs om een bedrag van ca. € 600.000 terug te geven aan de inwoners. Omgerekend komt dit neer op ruim € 50 per huishouden. Dat bedrag wordt niet ergens mee verrekend, maar daadwerkelijk op uw bankrekening gestort. Mocht uw bankrekening niet bekend zijn bij de gemeente, ontvangt u deze week nog een brief waarin die gegevens aan u worden gevraagd.

Het gaat dus om ruim € 50 maar hoeveel u exact ontvangt, wordt in de loop van volgende week bekendgemaakt.