Van Dorpstraat en Withuisstraat naar Dorpsstraat

De Withuisstraat dankt zijn naam aan het voormalig 'van ouds bekend Wit Huis', het café aan het begin van deze straat op de hoek van de Moerdijkseweg. Tot eind 1953 was ook hier sprake van 'Dorpstraat' helemaal tot aan 'd’n brouwer'. Toen is de informele straatnaam Dorpstraat hier gewijzigd in Withuisstraat en het vervolg is Dorpsstraat geworden. De straatnaambordjes en nieuwe huisnummers werden in 1954 aangebracht.

Tegenover het begin van de Hofstad staat de boerderij van Genet, een familie die er al ongeveer twee eeuwen woont. Vanaf begin 19e eeuw tot 1908 was daar ook herberg 'De Klomp' gevestigd. Nu is daar de Kwekerij Cereshof.

Tot 1960 liep de straat bij Genet nog langs de voorgevel in een smalle S-bocht. Daar tegenover heeft het pand Withuisstraat 12 gestaan van de familie Van der Made, mijn geboortehuis. Het wegdek op de foto is nog vrij nieuw. Tevoren lagen er grote blauwe straatstenen die bij nat weer glad werden, waardoor het daar een gevaarlijke situatie was. Meermalen zijn daar auto’s geslipt. Een daarvan was een militaire jeep die in onze zijtuin belandde.

Op nr. 14 was tot 1953 smederij Dikkes gevestigd, waar paarden werden 'beslagen' (van nieuwe hoefijzers voorzien). Dikkes was ook siersmid De smidse was ondergebracht in het rechterdeel van het pand nr. 14. Vanaf 1954 is hier Garagebedrijf Sprangers.

Rechts vooraan op de foto naar de Hoevenseweg stond een huis met een rieten dak. Daar woonde metselaar-aannemer Toontje van Gils. Na hem kwam hier de eerste Wagenbergse autorijschool EWARS van Piet van Bragt.

Withuisstraat 5 was café 'Biljart' van familie De Ridder. Toen er omstreeks 1895 drankvergunningen kwamen, was het een café met alleen 'verlof'. Daar was alleen het schenken van zwakalcoholische dranken toegestaan. Later had men een 'volledige vergunning'. Op het bovenlicht, dat is het raam boven de toegangsdeur, waren drie biljartballen met twee gekruiste keuen afgebeeld. Hier was ook Rijwielvereeniging E en V gevestigd.

In het huis vooraan links, nr. 22, was begin vorige eeuw het winkeltje van Van de Ven. De man was schipper en zijn vrouw Naantje was winkelierster. Hun dochter Truus was hier van 1927 tot 1943 onderwijzeres aan de meisjesschool en is daarna kloosterzuster geworden. Zie Vlasselt-boekje 33: '125 jaar bijzonder onderwijs Wagenberg' (1986), blz. 23 en 55.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel