Van Dorpstraat naar Dorpsstraat Wagenberg, tol betalen geblazen voor doorgaand verkeer

De Wagenbergse Dorpstraat begon vroeger al bij Buitenlust (Ripasso), maar vanaf 1954 is dat veranderd. Toen zijn er straatnaambordjes gekomen nadat de gemeenteraad officieel de straatnamen had vastgesteld. Vanaf toen heet het eerste stukje Withuisstraat en begint de Dorpsstraat bij de Hoevenseweg.

In mijn kinderjaren woonde ik op Dorpstraat B12 en later werd dat Withuisstraat 12. De Dorpstraat liep door tot ‘Bij d’n brouwer’ aan de Thijssenweg. Tot het midden van de vorige eeuw was Wagenberg een overwegend agrarische gemeenschap. Lange tijd had het merendeel van de bevolking min of meer een redelijk bestaan in de landbouw. Overal stonden grote en kleine boerderijen, afgewisseld met arbeidershuisjes.

Verspreid over het dorp woonden er kleine zelfstandigen met werkplaatsen, diverse winkeltjes en herbergen. De bebouwing was ruim opgezet en het dorp was langgerekt. Op meerdere plaatsen is nog te zien dat Wagenberg een dijkdorp is. De hele weg door Wagenberg werd vroeger dan ook ´De Wagenbergsche Dijck´ genoemd.

Die dijk is aangelegd omstreeks 1390 over de verschillende zandhoogten van Wagenberg. Die dijk liep vanaf Terheijden over Zwaluwe naar het noorden. De Dorpstraat was tot 1850 een zandweg. In dat jaar is Wagenberg bestraat, gelijk met de Brandestraat en ook de weg naar Hooge Zwaluwe. Door de provincie is toen een aantal jaren tol geheven voor het doorgaand verkeer. Dit staat aangegeven op het landkaartje uit 1866.

Johan van der Made.