‘Van H. Willibrorduskerk tot Onze Kerk in Hooge Zwaluwe’

De kerk uit 1865 werd in 2013 aan de erediensten onttrokken, verkocht en omgetoverd tot een restaurant met plaats voor dagbesteding door verstandelijk gehandicapten. De rooms-katholieke kerk, toegewijd aan H. Willibrordus, werd in 1865 ingewijd. De H. Willibrordus of H. Willibrord (658-739) was een Angelsaksische missionaris die naar het vasteland kwam om er het evangelie te prediken. Als evangelieprediker was hij ook actief in Nederland. Hij bouwde vele kerken en kloosters, waaronder die in het Luxemburgse Echternach waar hij ook begraven ligt. Zijn feestdag is 7 november.

Het kerkgebouw werd in 1865 gebouwd in Neogotische stijl naar ontwerp van een onbekende (een architect, aannemer of timmerman) in opdracht van de rooms-katholieke parochie H. Willibrordus (later de Joannes de Doperparochie) in Lage Zwaluwe. Aanvankelijk als hulpkerk, maar later als zelfstandige parochie. Opvallend zijn de gewelven in de kerk. Die zijn zo geconstrueerd dat het lijkt alsof de eenvoudige zaalkerk beschikt over zijbeuken en een middenschip. De kerk is voorzien van hardstenen tegelvloer. In het koor zijn in de middelste drie vensters glas in lood ramen aangebracht. De toren wordt gevormd door naar voren geplaatste vierkante bakstenen die aan drie zijden is voorzien van wijzerplaten en aan alle zijden galmgaten. Boven de ingang bevindt zich een orgeltribune op een ovale plattegrond rustend op twee onbewerkte houten gemarmerde zuilen. Het orgelfront is afkomstig van het Van Peteghem-orgel uit 1800, dat in 1867 van de kerk van Terheijden werd overgenomen. Dit orgel werd in 1930 verwijderd en vervangen door het orgel afkomstig uit de Sint-Annakerk te Breda. De eerste pastoor van de parochie Hooge Zwaluwe was Petrus Hubertus Klijsen die de verering van Sint-Gerlach, patroon tegen besmettelijke veeziekten, sterk stimuleerde. Deze verering trok vele gelovigen, vooral boeren.

Begin jaren 60 van de vorige eeuw verdween deze devotie. Renovaties van het kerkgebouw vonden plaats in 1920 en 1952 en in 1976 een restauratie. Het gebouw heeft de status als Rijksmonument (621501). Ook de katholieke geloofsgemeenschap als die van de parochie H. Willibrordus ontkwam niet aan teruglopend kerkbezoek en in 2013 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Het beeld van de H. Willibrordus is hierna verplaatst naar de H. Gummaruskerk in Wagenberg waar jaarlijks rond 7 november zijn feestdag wordt gevierd. In 2014 kocht het lokale ondernemersechtpaar Willem en Dieuwke Simonis de voormalige H. Willibrorduskerk in Hooge Zwaluwe. Het echtpaar restaureerde het Rijksmonument en verbouwde het tot restaurant. Het kerkgebouw heet nu Restaurant Onze Kerk, een plaats waar mensen samenkomen om te eten en te drinken, maar ook zijn er geregeld concerten. Er kan ook gerouwd en getrouwd worden, echter niet meer in kerkelijk verband. In het restaurant is ook een werkplek voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijk beperking. De naast de kerk gelegen en nog in gebruik zijnde begraafplaats is nog in bezit van de Vijf Heiligen Parochie en wordt door vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap Hooge Zwaluwe zeer netjes onderhouden.

Foto’s: Archief Vijf Heiligen Parochie, Ruud Morijn en uit bezit restaurant Onze Kerk. Bronnen: Parade van Plattelandskerken, vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerkgebouwen. Een uitgave van Agenda Toekomst Religieus Erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (bladzijde 36 e.v.) Website Centrum voor Brabantse orgelcultuur Archief Vijf Heiligen Parochie enRestaurant Onze Kerk Hooge Zwaluwe.

Beelden bij dit artikel