Van ouderengesticht tot woonzorgcentrum, 55 jaar ‘De Wijngaerd’

Halverwege de vorige eeuw had Made nog een ‘ouderengesticht’ zoals dit toen nog werd genoemd, waar ouderen hun laatste levensdagen konden slijten. Gevestigd in het klooster aan de Kloosterstraat werd het gerund door de Zusters van Liefde. Met het verstrijken van de jaren veranderden de inzichten in de zorg voor de ouder wordende mens. Zo kent Made anno 2019 het eigentijds woonzorgcentrum ‘De Wijngaerd’ waar welzijn en zorg voorop staan. Voor de oorsprong en het ontstaan van De Wijngaerd moeten we even terug naar de vijftiger jaren. Binnen de Madese gemeenschap leefde toen al jaren de wens voor een voor die tijd modern ‘bejaardenpensiontehuis’ zoals men dat destijds noemde. De eerste contacten met de Zusters der Liefde voor de bouw van een nieuw onderkomen dateren al van 1957. Veel trek hadden deze zusters niet in nieuw- of vernieuwbouw van hun bestaande ‘gesticht’. De Zusters Franciscanessen van Etten zagen wél brood in de plannen van de toenmalige gemeenschap in Made om te komen tot een bejaardenpensiontehuis. In 1963 kwam zuster Victoria met haar medezusters naar Made en in 1965 werd het pensiontehuis aan de Cyclaamstraat geopend. Een voorziening met achtenzestig eenpersoonskamers, twaalf tweepersoonskamers en eenentwintig zelfstandige flatwoningen. De bouw kostte destijds 1,3 miljoen Hollandse guldens. De Zusters van Etten vertrokken na verloop van tijd en het tehuis werd ondergebracht in de stichting De Wijngaerd met een directeur aan de leiding. In de jaren die volgden werden talloze renovaties, verbouwingen en uitbreidingen gepleegd aan het gebouw. Na de eerste renovatie werden er negen aanleunwoningen toegevoegd. De voorzieningen volgden elkaar in rap tempo op, zoals een winkel, een recreatiezaal, een restaurant met honderdtwintig zitplaatsen en een nieuwe kapelzaal. Verder werden aan het centrum seniorenappartementen aangebouwd zoals de Prinsenpolderflat, de Jasmijnflat, De Wijnstaete en de sloop en herbouw van de Fresiaflat. Verder werd een gezondheidscentrum voor Made toegevoegd, ‘Het Vierendeel’, met zorgaanbieders zoals artsen, apotheek, psycholoog, fysiotherapie, etc.

De Wijngaerd is ooit begonnen met vierentwintig medewerkers en is inmiddels uitgegroeid tot ruim honderdzestig personeelsleden en bijna evenzoveel enthousiaste vrijwilligers. De instelling is inmiddels ook veel meer dan alleen een woonzorgcentrum. Men levert een compleet assortiment aan zorg en diensten bestaande uit: ondersteuning thuis, wijkverpleging, hulp bij het huishouden, dagbesteding, logeerzorg en verpleeghuiszorg. Er zijn inmiddels zestig ruime, en zeer recent gerenoveerde verpleeghuisappartementen met een apart gedeelte voor beschermd wonen. De Wijngaerd heeft ook een B.O.P.Z.-toelating (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Tevens levert de Wijngaerd zorg- en dienstverlening aan de bewoners van de 87 aanleunwoningen in de Fresia-, Jasmijn- en Prinsenpolderflat en daarnaast ook aan de bewoners van 32 koopappartementen van Residentie Wijnstaete.

Auteur Jan van Vliet. Foto Cyclaamstraat met bejaardenpensiontehuis 1965: archief Stichting De Wijngaerd, foto Cyclaamstraat 2019: Jan van Vliet. Op de foto van de opening in 1965 ziet u toenmalig burgemeester van Made en Drimmelen Cees (CW) Smits en zuster Victoria en rechts twee bewoonsters. Foto: archief stichting De Wijngaerd. Bronnen: Dag- en nieuwsblad BN/DeStem, archief Stichting De Wijngaerd en de heemkundekring Made en Drimmelen.

Beelden bij dit artikel