Van Zwijnshoofd naar Hof van Holland en nu rotonde in Terheijden

Schepenhof, deze straatnaam kan een verwijzing oproepen naar de haven of scheepsmodellen in een mooie omgeving. Maar dat is het niet. De straat ligt midden in Terheijden, vandaar de toevoeging Hof. De naam Schepen heeft echter een bijzondere betekenis. Deze naam verwijst naar een heel oude functie, namelijk die van gemeentebestuurder vóór 1811. In België zijn de wethouders nog steeds 'schepenen'.

Tot en met 1810 bestond ons gemeentebestuur uit schout en schepenen. De schepenen waren tot dan in feite de toenmalige gemeenteraadsleden. Het bestuur was destijds het schepencollege. Wegens het ontbreken van een gemeentehuis of raadhuis kwam het gemeentebestuur vóór 1840 bijeen in een speciale raadkamer in een grote herberg.

Het gemeentelijk kantoor, ofwel 'de secretarie', was gevestigd in de kerk onder de toren. Pas in 1840 kwam er een gemeentehuis. Meer hierover is te lezen in Vlasseltboekje 78: 'Bestuurders van de gemeente Terheijden 1328-1996'.

Dat de straat Schepenhof daar ligt, is niet toevallig. Daar vlakbij was namelijk de Terheijdense raadkamer gevestigd in een grote herberg op de tegenwoordige adressen Hoofdstraat 10-12-14 plus het voormalig koetshuis van nr.16. Deze drie woningen zijn ooit één geheel zijn geweest. Op de foto van ruim 100 jaar geleden is dat nog goed te zien.

In de periode 1795 tot 1840 kwamen de schepenen daar samen voor vergaderingen. In 1795 was Christiaan van Lommel er herbergier en heette zijn herberg nog 'Het Zwijnshoofd'. In datzelfde jaar werd hij schepen en veranderde de naam van zijn herberg in het veel sjiekere 'Hof van Holland'. Daarin werd toen het rechtshuis gevestigd met de raadkamer.

Tot 1810 vonden daar ook nog rechtszittingen plaats. Later is de naam van deze herberg overgaan naar het café dat heeft gestaan waar nu de ingang is van de Polderstraat bij de rotonde.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel