Veel historie en veel beeldmateriaal over de Raadhuisstraat in Terheijden

We ontvingen van Johan van der Made een bijdrage over de Raadhuisstraat in Terheijden. Dat leest u hieronder. Omdat Johan veel mooie en soms heel oude plaatjes over de historie aanleverde, richtten wij er een speciaal fotoalbum voor in. De link naar het album vindt u onderaan dit bericht.

De Raadhuisstraat. Deze straat midden in het kerkdorp Terheijden draagt zijn naam sinds 1953 maar is natuurlijk al veel ouder. Het begin van de Raadhuisstraat en de Lage Weg vormden aanvankelijk waarschijnlijk één geheel. Het vervolg van de straat tot aan de Molenstraat – Schansstraat werd vroeger Lepelstraat genoemd en nog langer geleden Achtermarkstraat.

Dat deel van de Raadhuisstraat heeft een haakse bocht en kent een hoogteverschil van 1,50 meter. Volgens oude landkaarten lijkt dit stuk overeen te komen met een hoek van de grote dorpsverschansing in de 80-jarige oorlog (1568-1648). De Kleine Schans is aangelegd aan het einde van die oorlog en dateert van 1639. Meer hierover staat te lezen in het Vlasseltboekjes 35 (1987) en 128 (2010).

Aanleiding om deze straat, bij de officiële invoering van straatnamen zo te noemen, was omdat de gangbare naam Dorpstraat op Wagenberg werd vastgesteld. Het lag dan ook voor de hand om het gemeentehuis of raadhuis in de nieuwe straatnaam te betrekken. Het andere deel van de oude Dorpstraat kreeg in 1953 de naam Hoofdstraat.

Het raadhuis is gebouwd in 1929 op de plek waar tevoren een herberg heeft gestaan. Die herberg heette Het Gouden Kruis. Nog langer geleden woonde daar de dominee. De Raadhuisstraat, de Markstraat en de Hoofdstraat waren de drie belangrijkste straten in het oude dorp Terheijden. Daar stonden de huizen van de notabelen en van de grote en kleine zelfstandigen.

Aan verschillende panden is de ouderdom nog te zien, waarvan een deel gemeentelijk monument is, herkenbaar aan het monumentenschildje naast de voordeur. Vier panden zijn zelfs rijksmonument. Op nr. 31 staat een woonhuis uit 1875, gebouwd door burgemeester Rombouts. Op nr. 26 staat Het Hooghuis en daar woonde in 1800 dokter Segers. Hij was de laatste schout en de eerste burgemeester. Later woonden er notarissen en huisartsen.

Op nr. 45-47 staat De Gekroonde Valk al meer dan 300 jaar. Dat was lange tijd het woonhuis bij een boerderij. Op nr. 42-44 staat De Prins. Dat is herbouwd in 1767 zoals op de zijgevel was aangegeven. Daar hebben gepensioneerde officieren gewoond en ook een notaris en huisartsen.

Vóór het pand 69-71 in de haakse bocht, heeft ooit een benzinepomp gestaan. Daar woonde de familie Schets en die had een stalhouderij met prachtige koetsen. Vervolgens kwamen er enkele vrachtauto’s. Samen met Van Bekhoven had Schets ook al een autobus voor het openbaar vervoer. Dat was in de jaren 20 van de vorige eeuw. In 3 panden hebben molens gestaan die door paarden werden voortbewogen. Dat werden rosmolens genoemd. Een grutmolen in nr. 37-39, een oliemolen in nr. 59-61 en ook een oliemolen in nr. 46.

Op Raadhuisstraat 91-93 woonde 200 jaar geleden de familie Van Schendel. Zoon Petrus (1806-1870) is een heel bekende kunstschilder geworden naar wie in Wagenberg de Van Schendelstraat is genoemd. In de voorgevel van zijn geboortehuis is een gedenksteen te zien. Het grote schilderij in de Antonius Abt-kerk is een geschenk van Van Schendel aan de kerk van zijn geboorteplaats.

Johan van der Made.

https://kijkopdrimmelen.nl/albums/raadhuisstraat-terheijden.html