Veel ideeën over wat te doen met Antonius Abtkerk Terheijden. Studenten ontvangen cheque als ondersteuning

Misschien viel de belangstelling zaterdag in Terheijden wat tegen maar aan ideeën geen gebrek! SBAAT, Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden, benaderde een aantal studenten vrijetijdsmanagement aan de NHTV. Het viertal Lisa, Lieke, Kim en Bart, reageerde enthousiast op de vraag om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuwe invulling van de kerk.

Het is meteen ook een afstudeerproject van de studenten die namens de gemeente van wethouder Harry Bakker een cheque kregen als stimulatie. Lisa, Lieke, Kim en Bart organiseerden de middag om input van bewoners en overige geïnteresseerden te inventariseren.

Tal van ideeën werden er genoteerd zoals: workshops en/of hangplek voor jongeren/kinderen, muziek, dans, voorstellingen, een Surplus pluspunt, zondagmiddagcafé, tentoonstellingen, exposities, een gelegenheidsbioscoop, samen koken en eten en gemeentelijke avonden of bijeenkomsten. Al deze ideeën worden nader bekeken en uiteraard ook de haalbaarheid.

Ongeveer één derde van de kerk zal in tact blijven als liturgisch deel, voor twee derde deel worden nieuwe mogelijkheden gezocht. Een scheidingswand is al bedacht en als maquette op een van onze foto's te zien. Wethouder Harry Bakker zei reuze benieuwd te zijn naar de uitkomst en prees de studenten voor het betrekken van het dorp en dorpelingen bij hun project.

Als alles geïnventariseerd en op haalbaarheid beoordeeld is, zullen andere studenten het overnemen. Die zullen de daadwerkelijke invulling en nieuwe bestemming van de Sint Antonius Abtkerk vorm gaan geven.