Protestantse gemeente Lage Zwaluwe

Hoe willen we kerk zijn?
Wij zijn een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom Gods woord. Wij blijven zoeken naar vernieuwing waar dat nodig lijkt om de Bijbelverhalen in verband te brengen met ons dagelijks leven. We willen blijven groeien als gemeenschap in leren, vieren en dienen. Voor ons is het belangrijk om daarbij zoveel mogelijk de gaven en verantwoordelijkheden van mensen binnen en buiten de gemeente tot hun recht laten komen. We streven ernaar steeds hechter samen te werken met de Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg. Daarbij willen we gastvrij en open blijven staan voor andere geloofsgemeenschappen terwijl wij onze eigenheid bewaren. Onze gemeente stelt zich ook open voor oecumenische samenwerking.

Hoe zijn we ooit begonnen?
Vanuit de Hervormde Gemeente van Lage Zwaluwe (ontstaan rond 1600) zijn we in 2007 formeel de Protestantse Gemeente te Lage Zwaluwe geworden. We werden onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wanneer zijn er kerkdiensten?
Wekelijks wordt op zondagmorgen om 10.00 uur de eredienst gevierd. De 1e zondag van de maand vieren we in het Witte Kerkje te Terheijden samen met de gemeenteleden uit Terheijden en Wagenberg. Er is dan geen dienst in de Protestantse kerk in Lage Zwaluwe. De 3e zondag van de maand vieren we samen in de Protestantse kerk te Lage Zwaluwe.

In de ontmoetingsruimte van ‘De Ganshoek’ wordt gemiddeld elke drie weken op zondagavond om 18.30 uur een korte viering gehouden, waarin naast de predikant verschillende gemeenteleden voorgaan.

Hoe leg ik contact met iemand van de Protestantse Gemeente in Lage Zwaluwe?
U kunt mailen naar: info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Onze gegevens:
Kerkgebouw: Kerkstraat 49, 4926 CV Lage Zwaluwe
Postadres: Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe
Predikant: ds. Marijn Gilhuis (i.s.m. de Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg)

Contact & openingstijden