Protestantse gemeente Terheijden en Wagenberg

Wat geloven wij en hoe willen we kerk zijn?
We geloven in God als bron van alle leven, kracht, liefde en licht. Van daaruit willen we open, gastvrij, uitnodigend, laagdrempelig en inspirerend zijn. Onze gemeente stelt zich open voor oecumenische samenwerking. We ontdekken daarbij dat in andere kerken dezelfde vragen leven over de keuze van woorden, vormen en rituelen. Mensen van binnen en buiten onze gemeente herkennen zich in deze gezamenlijke spiritualiteit en geloofstaal. Ze voelen zich thuis. We streven ernaar steeds hechter samen te werken met de Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe. Daarbij willen we gastvrij en open blijven staan voor andere geloofsgemeenschappen terwijl wij onze eigenheid bewaren.

Hoe zijn we ooit begonnen?
Vanuit een kleine Hervormde gemeente (ontstaan rond 1600) zijn we vanaf ongeveer 1960 doorgegroeid naar een Protestantse gemeente. Formeel is deze in 2010 tot stand gekomen. We werden onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wanneer zijn er kerkdiensten?
Wekelijks wordt op zondagmorgen in het Witte Kerkje om 10.00 uur de eredienst gevierd. De 1e zondag van de maand vieren we in Terheijden samen met de gemeenteleden uit Lage Zwaluwe. De 3e zondag van de maand vieren we samen in de Protestantse kerk te Lage Zwaluwe. Er is dan geen eredienst in het Witte Kerkje te Terheijden.

Hoe leg ik contact met iemand van het Witte Kerkje te Terheijden?
U kunt mailen naar: info@pkn-terheijdenwagenberg.nl.

Onze gegevens:
Kerkgebouw: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4811 CA Terheijden
Postadres: Postbus 64, 4844 ZH Terheijden
Predikant: ds. Marijn Gilhuis (i.s.m. de Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe)

Contact & openingstijden