Stichting Focus on Education

Stichting Focus on Education is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die in Azië en Afrika educatieve projecten uitvoert in samenwerking met lokale partners.

Op veel plaatsen in de wereld hebben kinderen niet de gelegenheid om onderwijs te volgen. Redenen hiervoor zijn o.a.:

  • Geen of onvoldoende scholen in afgelegen gebieden;
  • Onvoldoende middelen van de overheid om scholen te bouwen;
  • Achtergestelde bevolkingsgroepen vanwege ras, geloofsovertuiging of sociale klasse;
  • Maar vooral armoede is de voornaamste reden waardoor kinderen moeten bijdragen aan het gezinsinkomen en daarom niet naar school gaan.

Onderwijs is heel essentieel om te ontsnappen aan de armoede. Met een schooldiploma hebben kinderen betere perspectieven op de arbeidsmarkt en kunnen daardoor de levensomstandigheden van hun familie en de lokale samenleving in ontwikkelingslanden aanzienlijk verbeteren.

Want ieder kind heeft recht op onderwijs!

Contact & openingstijden