Stichting Omgaan met Pesten

Stichting Omgaan met Pesten is een professionele non-profit organisatie die zich inspant om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief), of de gevolgen daarvan te beperken. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.