Verenigingen opgelet: Subsidie mogelijk voor aanpassingen voor personen met een beperking

Inwoners met of zonder beperking: gemeentelijke gebouwen zoals buurthuizen of sporthallen moeten net als clubgebouwen en/of verenigingen, voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van het project Kom Binnen!

Uiteraard zorgt de gemeente zelf voor aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen maar vraagt clubs en verenigingen mee te denken en kijken hoe de toegankelijkheid voor mensen met een beperking kan worden verbeterd.

Naast deze concrete aanpassingen behelst Kom Binnen! ook andere zaken zoals het trainen van vrijwilligers hoe om te gaan met personen met beperkingen zoals bijvoorbeeld autisme.

Voor al deze aanpassingen of initiatieven kunnen clubs of verenigingen een subsidie aanvragen. Deze subsidie is éénmalig en bedraagt maximaal € 10.000. De aanvragen kunnen vanaf heden t/m 15 december worden ingediend. 

Meer informatie via tel. nr. 140 162. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar via de gemeentelijke website: http://www.drimmelen.nl