Verkeersmaatregelen Moerdijkseweg Terheijden

Uit metingen is gebleken dat de gemiddelde snelheid veel te hoog is op de Moerdijkseweg in Terheijden. Daarnaast blijkt uit de analyse van de ongevallen dat deze veelal in de bocht gebeuren. Om die reden wil het college enkele maatregelen treffen. Deze maatregelen zullen bestaan uit het aanleggen van een versmalling en het aanbrengen van reflectoren in de bocht.

Op dit moment wordt er een kabel gelegd voor de aansluiting van een te plaatsen lichtmast. Deze mast komt ter hoogte van de aan te leggen versmalling. De versmalling komt tussen de woningen Moerdijkseweg 14 en 15. Gelijktijdig met deze werkzaamheden worden in de bocht nabij Moerdijkseweg 14 reflectoren aangebracht in de buitenbocht.

Heeft u vragen over geplande werkzaamheden of ondervindt u overlast gedurende de werkperiode, kunt u contact opnemen met de gemeente.