Verkoop gemeenschapshuis Den Domp; gaat het ooit nog goed komen?

Wethouder Jan-Willem Stoop legde de opinievergadering de vraag voor: stoppen met de verkoopplannen van Den Domp of niet? De zaak zit behoorlijk in een impasse, Stoop kwam er daarom mee terug naar de raad. Dat werd hem niet in dank afgenomen want meerdere partijen zeiden dat de opdracht destijds duidelijk genoeg was. Die luidde: inventariseer de verkoopmogelijkheden en probeer rechtszaken te voorkomen.

Dat mislukte faliekant, een rechtszaak kwam er tóch. Probleem is dat de huidige huurders een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben voor Den Domp. Het pand is eigendom van de gemeente maar die wil het graag afstoten. Een financiële compensatie van de gemeente werd door de huurders afgewezen. Zij vonden het bod veel te laag en houden de gemeente aan het huurcontract. Terecht! stelde de rechter in de uitspraak.

Om welke bedragen het gaat werd gisteren wel in vertrouwelijke stukken aan de leden van de opinieraad gegeven, maar mochten niet openbaar worden gemaakt. Dat stuitte enkele partijen tegen de borst. Dat geldt ook voor de vraag om een besloten vergadering over de kwestie. De meeste partijen voelen niets voor een dergelijk initiatief achter gesloten deuren.

Uiteindelijk stelde de VVD de vraag aan Thea Leest of zij bereid is concessies te doen waar het gaat over overname van het pand inclusief de huidige huurders. Leest antwoordde aarzelend dat dit wel heel erg moeilijk wordt maar dat niets onbespreekbaar is. Daarop vroeg de VVD bij monde van Leon van Dongen, de overige partijen zijn voorstel te steunen. Dat luidt: laat de wethouder nogmaals in gesprek gaan waarbij ook een meer gedetailleerde financiële onderbouwing van Leest wenselijk is.

Daar sloten vrijwel alle partijen bij aan zodat de wethouder werd opgedragen niet te stoppen maar 'in speeking terms' te blijven. Dat zegde Stoop toe al gaf hij aan dat de nog lopende rechtszaak in hoger beroep nog wel heel lang kan gaan duren. Met de beweegruimte die hij proefde zei hij de zaak te zullen voortzetten in de hoop om alsnog tot een goede afronding te kunnen komen.