Vervolg zonnepanelenvelden in opinieronde 14 februari

De gemeenteraad heeft op 13 september 2018 het beleidsplan voor grootschalige zonnevelden ter grootte van 150 hectare vastgesteld. In een zeer korte tijd werden er maar liefst 10 aanvragen voor zonnevelden op verschillende locaties ingediend. In totaal bestrijken deze aanvragen ongeveer de 150 hectare die in het beleid zijn opgenomen. De snelheid waarmee dit ging heeft de gemeente verrast en het heeft geleid tot onrust onder de inwoners uit omgevingen waar zonnevelden zouden kunnen komen.

De gemeenteraad heeft op 13 december 2018 een motie aangenomen. Hierin gaven zij het college van burgemeester en wethouders opdracht om het proces samen met bewoners te evalueren. Als eerste stap is er op 19 december 2018 een informatieavond gehouden. Deze bijeenkomst werd door ruim 250 belangstellenden bezocht. Een hectische avond want er leeft veel bezorgdheid onder inwoners. Zij voelen zich overvallen door de vele initiatieven voor zonnevelden in hun omgeving, waarbij zij niet betrokken werden.

Wethouder Jan-Willem Stoop: 'Het college neemt deze signalen zeer serieus. Volgende week gaan we met kleinere groepen inwoners in gesprek om het proces samen met hen te evalueren. Ook om ideeën op te halen over hoe het informeren, betrekken en laten deelnemen van inwoners bij initiatieven voor zonnevelden, in de toekomst beter kan. Dit mede zodat de processtappen die in het beleid staan wel goed doorlopen worden door initiatiefnemers.'

Op donderdag 14 februari worden de zonnepanelen opnieuw besproken in de opinieronde. Het college zal dus met een voorstel komen nadat de raad dit in een motie had opgedragen. De opinieronde begint om 19.30 uur in de raadszaal en is openbaar. Inspreken is elke inwoner toegestaan mits vooraf aangemeld via  griffie@drimmelen.nl