Via Schimmelseweg en Schimmer naar Heyden en Seymaer

Schimmelseweg en Schimmer, dit zijn vreemd klinkende namen, die om een uitleg vragen. De eerste is een polderweg die begint in de haakse bocht van het Munnikenhof en gaat de Zegge of Binnenpolder in. Bij het tunneltje met de naam Schimmer gaat de weg onder de omleidingsweg Wagenbergse Baan door. Voorbij het tunneltje begint een in 1983 nieuw aangelegde kaarsrechte polderweg naar de Witteweg.

Op diverse landkaarten en ook in de gemeentegids zien we de naam Schimmelseweg. Aan het einde heeft een straatnaambordje gestaan met de naam Schimmer. Dit is onlangs door de gemeente vervangen in Schimmelseweg.

De eeuwenoude onverharde polderweg, met het vrij jonge fietspad 'het schelpenpad', heeft altijd bekend gestaan als de Schimmersche Weg en Schimmelsche Weg. Deze weg eindigt aan de Houteindsestraat bij de Linie van Den Hout, voorbij 'De Liniehoeve', en draagt nu de naam Schimmer.

Schimmer, lang geleden ook geschreven als Seymaer, was in de 14e eeuw de naam voor een gehucht. Dit dorpje moeten we zoeken bij de Bergen. Daar lagen toen bewoonde zandheuvels, waarvan de laatsten in het begin van de vorige eeuw zijn afgegraven. In oude documenten staat dat bij Schimmer een oude Antoniuskapel stond. Die zal gestaan hebben in de Hoofdstraat tegenover de straat het Munnikenhof.

In de 14e en 15e eeuw was er door de turfafgravingen veel werkgelegenheid in de Zegge en daarheen zal de Schimmelseweg vanuit Schimmer zijn aangelegd. Zo werd in 1665 een gedeelte van de Zegge in de onroerend goed-administratie van de gemeente omschreven als volgt: 'Van den Schimmerschen wegh naer de Botseggen tot op den Koeberch toe'.

Eerder in 1589 ontving de Heilige Geest (de voorloper van Caritas): 'de huere van een halff buynder weylants oft seggen gelegen aanden Schimmersche wech'. En in 1687 werd onderhoud gedaan aan 'de wech tusschen de Warande ende de Schimmerse Bergen' (tussen de Grote Schans en Bergen).

De H. Antonius Abt-kerk is ontstaan als een grote kapel. Deze kapel is gebouwd in het jaar 1401 in het nog kleine Terheijden en stond 'tusschen de dorpen Heyden en Seymaer'. Het oorspronkelijke dorpje Heyden moeten we dus zoeken tussen de Markstraat, de molen en de Raadhuisstraat. Vanwege de langdurige turfactiviteiten zijn deze dorpjes aaneengegroeid tot het dorp Terheijden. De oude naam Schimmer komt op landkaarten niet voor. Wel ‘t Zand, maar dan aan het eind van de Hoofdstraat en bij de Bergen.

Meer hierover is te lezen in de Vlasselt-boekjes 123 en 147: 'Kroniek van het Land van Vlasselt' 1 en 2.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel