‘Vies spelletje’ van gemeente Drimmelen faliekant mislukt

Onze redactie volgde de raadsvergadering van donderdag 2 juli waarbij na afloop de livestream nét nog een enkele seconde doorliep. In die seconde vingen we de woorden van burgemeester Gert de Kok op over het ‘over vijf minuten terugzien’ van de raadsleden in de raadszaal. Net als iedereen begrepen wij dat er dus nog een besloten vergadering volgde en was onze nieuwsgierigheid gewekt. Besloten vergaderingen gebeuren wel vaker maar waar we meestal wel redelijk snel in grote lijnen globaal informatie krijgen over op welk gebied er besloten vergaderd werd, brak er vanaf onze eerste vragen welhaast paniek uit.

Meerdere personen die we gedurende de vrijdag vroegen naar het onderwerp, reageerden schrikachtig en zonder uitzondering verwezen allen onze redactie door naar burgemeester Gert de Kok. Dat deden we netjes zoals het hoort ná het weekend, maar er kwamen diverse telefoontjes aan te pas op maandag 6 juli, totdat we aan het einde van de middag een reactie van een woordvoerder kregen. Een reactie die luidde dat er écht nog niets over kon worden gecommuniceerd en dat we dinsdag 7 juli zouden worden teruggebeld. Dat gebeurde niet en dus belden we zelf opnieuw terug op woensdag 8 juli. Wederom luidde het antwoord dat er nog volop overleg plaatsvond en dat we donderdag 9 juli – vandaag dus – op de hoogte zouden worden gebracht. Ook ditmaal moesten we zelf bellen om te vernemen dat er heel snel een officieel persbericht komt. Te laat voor een snel en actueel medium vond onze redactie, vandaar dit bericht.

De feiten:

Het besloten deel van de raadsvergadering ging over het verzoek dat Project C wilde indienen om legale hennep te kweken in een kassencomplex aan de buitenrand van Made. Voor het kweken van legale hennep startte de Nederlandse Regering een pilot op waarin 6 tot 10 Nederlandse gemeenten aangewezen zijn om deel te nemen. Breda is een deelnemende gemeente en voor de pilot kunnen initiatiefnemers aanmelden. Een van deze initiatiefnemers is Project C (Cannabis). Project C bestaat uit onder andere huisarts Ronald Roothans, politicus Joep van Meel, advocaat Peter Schouten en kassenbouw-expert Pascal van Oers. Met een uitvoerig en onderbouwd plan wil Project C het kweken van legale hennep realiseren. Een plan geconformeerd aan eisen van de Tweede Kamer zoals beveiliging, kwaliteit van de hennep, afspraken over vervoer van materialen en hennep, alsook afspraken en contracten met afnemers; Bredase coffeeshops, afnemers van medicinale cannabis maar géén verkoop in Made. Hoewel Breda aangewezen werd voor deze pilot die in principe vier jaar duurt, hoeft het kweken van hennep niet per se binnen deze gemeente te gebeuren. Omdat Project C in Breda constateerde dat daar geen geschikte locaties voorhanden zijn, kwam het kassengebied in Made in beeld. Met een eigenaar van een kassencomplex is er een principeovereenkomst gesloten tot koop en voor de wet telt legaal gekweekte hennep hetzelfde als bijvoorbeeld het kweken van komkommers of paprika’s. Het eerste gesprek tussen gemeente en Project C werd door de initiatiefnemers als positief ervaren. Dat was half 2019. Eind van dat jaar echter meldde burgemeester de Kok tijdens een tweede gesprek, dat er ambtelijk overleg was geweest en het kweken van legale hennep niet past in onze gemeente. In een derde gesprek werd geadviseerd een memo te schrijven, wat ook gebeurd is, maar daarna werd het erg stil vanuit het gemeentehuis. Daarom toog een afgevaardigde van Project C vorige week naar de raadsvergadering en werd ná het officiële gedeelte gesommeerd het pand te verlaten vanwege het besloten gedeelte. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in die vergadering geprobeerd is een ‘vies spelletje’ te spelen namelijk; om er snel een voorbereidingsbesluit Herziening Buitengebied 2020 doorheen te jassen. In het besluit dat vandaag openbaar werd gepubliceerd en waartegen geen bezwaar gemaakt kan worden of beroep tegen ingesteld kan worden, staat expliciet vermeld dat het kweken van hennep verboden is in het buitengebied van de gemeente Drimmelen. Een kapitale blunder omdat de aanvraag door Project C al was ingediend en uiteraard kun je niet ná het indienen van een aanvraag, met terugwerkende kracht dit besluit invoeren en sowieso niet voor de beoogde locatie. Echter, een genomen besluit móét officieel worden gepubliceerd maar wij vermoeden dat dit dus waar het de locatie betreft, als achterhaald moet worden beschouwd. Waar de Rijksoverheid bepaalt dat een gemeente niet op voorhand iets mag weigeren, is deze kwestie het beste te omschrijven als achteraf te proberen, op voorhand iets te weigeren. Een staaltje bestuurlijke onkunde dus die de gemeente wel eens op een tik op de vingers kan komen te staan vanuit het ministerie. De initiatiefnemers van Project C verwijten burgemeester Gert de Kok met name, dat ze zelfs geen kans gekregen hebben om hun plannen toe te lichten. Plannen waarin ook positieve/financiële voordelen voor Drimmelen zijn opgenomen. Inmiddels heeft Project C daarom individueel contact gezocht met de meeste politieke partijen in Drimmelen. De uitkomst van deze gesprekken worden waarschijnlijk binnenkort bekend en na het zomerreces waarschijnlijk opnieuw besproken in de raad en niet…zoals aan het begin van deze week nog het plan was…vanávond nog in nógmaals een extra en besloten vergadering. (Afbeelding: Twitter Project C, website: https://www.project-cannabis.com )

Beelden bij dit artikel