Vijverstraat in Lage Zwaluwe ingericht als fietsstraat

Let wel; een fietspad is iets anders dan een fietsstraat. Op een fietspad mogen fietsers fietsen en automobilisten niet rijden. In een fietsstraat mogen fietsers fietsen en mag een auto rijden, hetzij wel ondergeschikt aan de fietser. De gemeente bepaalt zelf de regels in die fietsstraat, omdat deze wettelijk gezien niet bestaat. Dat geldt overigens ook voor het verkeersbord 'Fietsstraat, auto te gast'; deze staat niet in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Tóch heeft de gemeente Drimmelen ervoor gekozen de Vijverstraat in Lage Zwaluwe in te richten als fietsstraat, welke zojuist officieel in gebruik genomen is. Wij zijn toevalligerwijs best bekend met de Vijverstraat. Opvallend is dat de opening gepland stond om 13.30 uur, waarbij wethouder Jan-Willem Stoop een stukje over de fietsstraat heeft gefietst, en vanmorgen om 08.00 uur de veegwagen al aanwezig was én drie man sterk aan het bladblazen waren, terwijl er in de afgelopen jaren nog nooit blad geblazen, laat staan geveegd is in de Vijverstraat. Maar allee, toen was het natuurlijk ook nog geen fietsstraat die door de wethouder geopend moest worden.

Nog een opmerkelijk feit over de Vijverstraat als fietsstraat, is het snelheidslimiet dat er volgens het persbericht van de gemeente voor automobilisten geldt: maar liefst 30 km/u. Iedereen die wel eens over of door de Vijverstraat is gereden, gefietst of gelopen, moet snappen dat het levensgevaarlijke situaties gaat opleveren als automobilisten dat limiet zouden gaan hanteren. Overigens gaat het dus uitsluitend om het stuk Vijverstraat dat loopt vanaf de Groningenlaan tot aan de Ganshoeksingel, een stuk van in totaal slechts 700 meter. De reden dat de gemeente heeft gekozen voor een fietsstraat, waarbij dus auto's toegestaan zijn, is omdat er garages en opritten van inwoners aanliggen, die dus met hun auto bij hun perceel moeten kunnen komen. Bij ons rijst dan wel de vraag; had de Vijverstraat niet beter aangemerkt kunnen worden als woonerf, in plaats van fietsstraat? De regels van een woonerf sluiten namelijk meer aan op de situatie van de Vijverstraat: automobilisten zijn toegestaan, maar moeten stapvoets en niet harder dan 15 km/u rijden, fietsers en voetgangers voeren de boventoon, kinderen mogen het woonerf in de volle breedte gebruiken om te spelen, volwassenen mogen er elkaar ontmoeten en wanneer je het erf verlaat, moet je voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers, iets wat zowel aan de kant van de Groningenlaan als aan de kant van de Ganshoeksingel altijd al het geval was. 

Ook de verlichting, of beter gezegd het ontbreken daarvan, is een bijzonder punt. Na gesproken te hebben met één van de werkuitvoerders en hem de vraag gesteld of er nog verlichting geplaatst wordt, kregen wij het zorgelijke antwoord dat dit nog onzeker is. Volgens die uitvoerder heeft de gemeente niet goed genoeg gecommuniceerd en had de verlichting geplaatst moeten worden vóórdat de bestrating gelegd werd. De bekabeling ligt er wel, maar vooralsnog is er dus nog geen licht. Dat is niet het enige moment dat de gemeente niet goed communiceert, want ook in hun persbericht over de afronding van de werkzaamheden aan de fietsstraat, staat niets vermeld over verlichting. Noch een fietsstraat, noch een fietspad, noch een wandelpad, noch een autoweg, zelfs noch een snelweg, functioneert veilig en naar behoren zónder verlichting. De opening zojuist gebeurde met daglicht, straks om 17.00 uur verandert de Vijverstraat gewoon weer in een aardedonker weggetje. 

Eerlijkheidshalve gebiedt ons wel te zeggen dat de vernieuwing van de Vijverstraat subliem is uitgevoerd. De straat ziet er mooi uit, het wegdek is breder en (vooralsnog) egaler dan het was, de rijbaanscheiding is duidelijk en de werklui die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, hebben geluisterd naar de inwoners en waar mogelijk hun wensen uitgevoerd. Leuke details van de ingebruikname waren de koek-en-zopiekraam en de ValOpShop, die gratis de fietsen van de aanwezigen controleerde en deze waar nodig, tegen betaling van eventuele onderdelen, repareerde. Maar om nu te zeggen dat de Vijverstraat 'af' is, gaat wat ons betreft wel een fietsbrug te ver. 

Beelden bij dit artikel